Älgjakt

Älgjakt är en av de äldsta och mest uppskattade jakterna i Sverige. Älgjakten sker över hela Sverige även om älgen är långt mer utbredd i de norra delarna av landet där vissa i princip endast jagar älg.

Älgjakten tillsammans med björnjakten medför även stort intresse från jägare i utlandet som gärna kommer till Sverige för att ta del av denna jaktform. Den Europeiska älgen är utbredd i nordliga breddgrader runtom i hela Europa. I USA finns en annan typ utav älg, s.k. Amerikansk älg.

Det finns mellan 300.000-400.000 älgar i Sverige, vilket gör Sverige till ett av de älgtätaste länderna i världen. Varje år skjuts ca 100.000 älgar under älgjakten, vilket ger Svenska älgjägare drygt 10.000 ton älgkött varje år.

Vilket vapen får jag använda vid älgjakt?

Vid älgjakt används klass 1-vapen, så kallade älgstudsare. Älgstudsaren är ett kulvapen, i regel en rakrepeter. Vid älgjakt får alltså inte ett klass 2-vapen eller högre användas. Kalibern i ett klass 1-vapen kännetecknas av en kula som vägen minst 9 gram och som har en anslagsenergi om minst 2700 J vid anslag på 100 meters avstånd. Vanliga kalibrar är 308 Winchester, 30-06 eller 6,5×55.

Populära älgstudsare vid för älgjakt:

Merkel Helix

Merkel Helix

Beretta BRX1

Beretta BRX1

Merkel Helix Speedster

Merkel Helix Speedster

Vilka regler gäller?

För att jaga älg så måste jakträttsinnehavaren delta i ett älgförvaltningsområde (ÄFO) eller älgskötselområde och älgjaktsområde som det ibland även kallas. Detta innebär att man deltar i älgskötsel i ett större område än sin egen mark och där naturvårdsverket avgör hur många älgar inom skötselområdet som skall skjutas och ger tilldelning därefter.

Notera att älgen endast får jagas under tiden från och med en timme före soluppgång till och med solnedgång.

Vid älgjakt gäller annars samma lagstiftning som för annan jakt enligt jaktlagen och jaktförordningen. Du kan läsa mer på jägarnas riksförbund om älgjakten.

I vilka jaktformer jagar man älg?

Älgjakt sker vanligen i olika former av jakt med ställande eller drivande hund, men det går även utmärkt att smyga på älg och även att locka på älg, s.k. älglock. Att locka på älg kan de flesta klara av med lite träning och sker genom att göra stötande ljud med munnen för att efterlikna en älgtjurs parningsläten. Under brunsten är denna typ av lockjakt extra effektiv och genom att dessutom slå i buskar och träd kan man få älgtjuren att tro att en inkräktare befinner sig i området som denne vill skrämma iväg.

Älgjakten

Älgen är ett stort och majestätiskt djur som trots sin storlek och ibland tack vare sina långa ben rör sig snabbt och obehindrat i de flesta miljöer. Älgen har även bra hörsel och ett bra luktsinne, vilket innebär att du måste vara extra vaksam på vindriktningen så att älgen inte fångar din lukt men även att vara tyst så att du inte skrämmer iväg älgen. Dock kan det mycket väl gå för sig att göra upp en eld när du sitter på pass, det verkar inte ha någon skrämmande effekt på älgen.

Älgjakt

När börjar jakten?

Jakt på älg sker enligt riktlinjer från länsstyrelsen, men vid normala förhållanden sker jakten enligt jakttabellen, vilket innebär att jakten i södra Sverige inleds andra måndagen i oktober och i norra Sverige from. 1:a september. I hela landet avslutas jakten på älg den sista februari. Dock finns det vissa lokala avvikelser i en del älgjaktstider och ni bär därför alltid dubbelkolla med respektive länsstyrelse.

Detta behövs när du ska jaga älg

Vid älgjakt är det viktigt att klä sig rätt och att säkerställa att säkra skott avfyras. Det är inte ovanligt med långa skott på älgjakt, vilket inte någonsin är att rekommendera ens för den mest erfarne jägaren. Se istället till att alltid ha skjutkäpp eller annat stöd. Det kan även vara bra att ta med kikare samt avståndsmätare för att säkerställa att du skjuter rätt djur på rätt avstånd.