Eftersök

Eftersök vid jakt är något som uppstår då ett vilt är påskjutet eller skadat, utan att man kan säkerställa att det ligger. Det kan t.ex. handla om att ett djur blir påskjutet, men att det springer iväg ur jägarens synfält och skadeläget därmed är oklart.

Eftersök och viltspår

Det är varje jägares ansvar att se till så att viltet inte orsakas onödigt lidande. Vid misstanke om att ett vilt är icke dödligt skadat, så bör eftersöksjägare kallas till platsen så snart som möjligt. Det är dessutom lag på att alltid kunna ha en eftersöksjägare på plats inom två timmar, vid all typ av jakt.

Vad är eftersök?

Ett eftersök inleds i regel av en eftersöksjägare med spårhund som är tränad för just eftersök. I de fall då jägaren jagar med egen hund brukar denna ofta fungera som eftersökshund. Hunden spårar med vittring av det skadade djuret och ställer sedan djuret så att eftersöksjägaren kan komma till skott. En del eftersökshundar kan även själva avsluta lidandet på det skadade viltet, då ofta på småvilt.

En del djur kan springa ganska långt, upp till 200 meter efter en dödlig träff och ofta finner eftersöksjägaren djuret en bit bort. Men i de fall då det är oklart om djuret ligger eller ej, så skall eftersök alltid påbörjas så snart som möjligt.

Eftersök

Skottplatsundersökning

Skottplatsundersökning är det första som utförs vid ett eftersök. Jägaren pekar då ut vart djuret blev påskjutet, eller skadat och i vilken riktning djuret försvann. Eftersöksjägaren utför då en skottplatsundersökning för att se om det finns blod, ben, lunga, snitthår, muskelvävnad eller liknande.

Återfinns något av detta på platsen, så skall alltid ett eftersök påbörjas. I vissa fall kan man istället finna en avskjuten kvist, eller annan indikation på att skottet nödvändigtvis inte har tagit i djuret. Om inga indikationer på skadat vilt går att finna vid skottplats, eller i viltets flyktväg kan den ansvariga jägaren, eller jaktledaren välja att avstå från eftersök.

Vilka lagar gäller vid eftersök?

Eftersök på skadat vilt regleras framförallt i jaktlagen 27-28 § (JL) samt i jaktförordningen 17 § (JF).

Varje jägare ansvarar för att i största möjliga mån undvika att orsaka skadeskjutningar och lidande hos viltet. I de fall då det ändå händer, så ansvarar jägaren som orsakade skadan för eftersök, alternativt jaktledaren i de fall då detta finns.

Följande säger lagen:

 • 27 § JL. Jakten ska bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande och så att människor och egendom inte utsätts för fara.
 • 28 § JL. Om vilt har skadats vid jakt, ska jägaren snarast vidta de åtgärder som behövs för att djuret ska kunna uppspåras och avlivas.
 • 17 § JF Vid jakt efter björn, lo, älg, hjort, rådjur, mufflonfår eller vildsvin ska en hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen.
 • 17 § JF Vid jakt efter ringduva, gäss eller änder ska en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras.Vid jakt efter övrig fågel under tiden mellan solens nedgång och en timme före solens uppgång ska en hund som kan apportera eller markera nedskjuten fågel medföras.

Undantag: Jakten på snötäckt mark, från båt i öppet vatten eller vid havskust med hjälp av vettar.

Vanliga hundraser vid eftersök

Det finns mängder av eftersökshundar som är specialiserade på sök efter en viss typ av vilt. De flesta jakthundar kan spåra vilt i lina, men väldigt få, om någon, hundras kan anses vara lämplig för all typ av eftersök.

 • Vid eftersök på klöv-vilt används ofta schweisshundar, wachtel och kopov. Dock används i dag många andra hundraser även för denna typ av jakt.
 • Vid eftersök på småvilt används ofta terrier, beagle, stövare eller tax.
 • Vid eftersök på fågel används ofta spaniel och retreiver, men även sätter, pointer,  münsterländer och vorsteh.
 • Vid eftersök på älg och björn används ofta jämthund, gråhund, älghund, laika och karelare.

Vem kontaktar man för eftersök?

Det är alltid jägaren eller jaktledaren som ansvarar för att ett eftersök skall kunna ske. Detta innebär att du redan innan jakten skall se till att ha tillgång till en eftersöksjägare med eftersökshund.

Ofta finns det eftersöksjägare i din omgivning, så börja med att fråga runt, eller skriv på forum så som robsoft, jaktsidan eller blocket, så skall du se att du ganska snart får tag på en eftersöksjägare som är villig att assistera.

Hur fungerar eftersök när djuret sprungit in på annan mark?

Eftersök skall alltid genomföras, oavsett om djuret tar sig in på annans mark. Dock gäller det att vara uppmärksam kring vilka lagar och regler som gäller här. Vid jakt på älg, hjort, rådjur eller björn har du t.ex. underättelseplikt innan du fortsätter ditt eftersök på annans mark.

Så här säger lagen:

 • 28 § JL. Om älg, hjort, rådjur eller björn har skadats vid jakt på ett jaktområde och tar sig in på ett annat jaktområde, ska jägaren se till att jakträttshavaren där eller markägaren snarast underrättas. Kan dessa nås endast med svårighet, får polismyndigheten i orten underrättas i stället.

Eftersökskurs – Finns det?

Det finns mängder av eftersökskurser och eftersöksutbildningar att gå. De är mycket lärorika och är för viss typ av eftersök ett krav.

Eftersöksutbildningar finns bland annat inom:

 • Praktiskt eftersök
 • Viltspårkurs
 • Instruktörsutbildning eftersök
 • Trafikeftersök

Är du intresserad av att gå utbildningar inom eftersök? Hör av dig till oss, så guidar vi dig rätt!

Detta kan vara bra att ha vid eftersök med hund på vilt

Vid eftersök på vilt är det viktigt att ta med sig relevant utrustning för att kunna genomföra ett säkert och effektivt eftersök. Vid eftersök bör alltid draglina, kniv, radio och hundpejl medtagas. Vid eftersök på kvällstid kan det även vara nödvändigt att ta med ficklampa att fästa på vapnet, samt pannlampa. En del eftersöksjägare använder även bildförstärkare, värmekamera t.o.m. drönare. Fr.o.m. 15:e maj 2019 behövs inte längre tillstånd för att medta rörlig belysning och bildförstärkare. Dock krävs i regel tillstånd för att använda drönare.

Draglina

Draglina

Kniv

Kniv

Jaktradio

Jaktradio

Värmekamera

Värmekamera