JAKTARRENDE Arrendera eller arrendera ut jaktmark

BOKA JAKTARRENDE GENOM VILT.SE

Är du ute efter jaktmark att arrendera eller bara en ny mark att jaga på? Oavsett vilken typ av jaktarrende du är ute efter så kan vi guida dig till ett lämpligt jaktarrende. Det är inte alltid lätt att hitta en bra jaktmark, speciellt inte om man bor i en större stad där efterfrågan på jaktmarker i närområdet brukar vara stor, vilket även ofta innebär höga priser. Vi på vilt.se har ett brett kontaktnät och tar regelbundet emot förfrågningar från jakträttsinnehavare som vill arrendera ut jakträtten på sin mark. Är du intresserad av att få reda på vad för arrenden som finns tillgängliga i ditt område? Kontakta oss!

JAKTARRENDE PÅ GODS I NORRA ÖSTERGÖTLAND

Nu finns möjligheten att arrendera jakträtt på en av Sveriges vackraste jaktmarker, direkt av vilt.se. Detta gods utanför Norrköping på totalt 370 ha karaktäriseras av blandskog om ca 250 ha och 120 ha åkermark. Allt i ett skifte. Markerna har också mycket fina skogsbilvägar.

Tillgången på vildsvin är mycket god, liksom även älg, rådjur och småvilt. Två sjöar ligger i direkt anslutning till jaktmarken där även fågeljakt med fördel kan bedrivas. I arrendet ingår även tillgång till slakteri och lada, samt mot betalning, övernattningsmöjlighet.

Du tar dig enkelt till markerna från Stockholm via motorväg och E4:an på drygt 1,5 timme. Vi tar nu in anbud på markerna där vinnande anbud per 12 april 2021 ges möjlighet att inspektera marken fysiskt innan avtal skrivs. Arrendet upplåtes till privatperson eller jaktlag/jaktklubb. Markägaren har fri rätt att neka vinnande anbud.

Arrendet upplåtes om ett år, med möjlighet till förnyelse varje år. Vid eventuella frågor kan vilt.se kontaktas med angivande av namn och kontaktuppgifter. Endast seriösa anbud beaktas.

Ange det högsta anbudet som du är villig att betala.

IMG_5006
Augusti 2011 032

Lämna anbud

VAD ÄR ETT JAKTARRENDE?

Ett jaktarrende innebär rätten att jaga på en mark, även kallat jakträtten eller jaktupplåtelse. Normalt äger markägaren jakträtten till sin egen mark, men den kan av olika anledningar upplåtas eller arrenderas ut till annan person. Det kan bero på att markägaren själv inte jagar, eller på att markägaren vill tjäna pengar på att arrendera ut jakten. Ett jaktarrende kan innehas ev en enskild person, ett jaktlag eller ett företag.

VAD KOSTAR ETT JAKTARRENDE?

Ett jaktarrende kan kosta väldigt olika beroende på vart i Sverige du befinner dig. Runt storstäderna är det generellt mycket dyrare att jaga än exempevis i Norrland. Det kan även skilja mycket på om det är en privatperson eller ett skogsbolag som arrenderar ut jakträtten. Självklart beror det även på själva marken som arrenderas ut, är det gott om vilt och välröjda pass så kan man räkna med en högre kostnad. Nedan följer väldigt förenklade prisuppskattningar som kan användas som riktmärken vid en ev. prisförhandling eller budgivning:

  • I närheten av storstäder: 300-500 kr/hektar
  • Glesbygd södra Sverige: 200-300 kr/hektar
  • Glesbygd Mellansverige: 50-100 kr/hektar
  • Glesbygd norra Sverige: 1-20 kr/hektar

VI HJÄLPER DIG SOM VILL ARRENDERA UT ELLER ARRENDERA JAKTMARK

Vilt.se hjälper jakträttsinnehavare att finna seriösa personer eller jaktlag som vill arrendera jaktmark. Vi hjälper även till med upplåtelseavtal, rekommendationer kring prissättning och ser till så att upplåtelsen av jakträtten går rätt till och att inga viktiga parametrar missas.

Vill ni arrendera ut er jaktmark? Kontakta oss!

DETTA GÄLLER VID ARRENDE AV JAKTMARK

När du skall arrendera jakträtten av annan person så regleras generellt detta av ett avtal som skrivs mellan markägaren (fastighetsägaren) och arrendatorn (nyttjanderättshavaren). Vid en upplåtelse av jakträtten är det viktigt att reglera vissa saker så som; vilken typ av jakt som upplåts, årlig avgift, hur långt avtalet sträcker sig, vad som händer vid avtalsbrott, uppsägning m.m.

AVTAL FÖR JAKTARRENDE – VI HJÄLPER ER

Vi har hjälpt både fastighetsägare och arrendatorer att hyra ut eller hitta jaktmark att arrendera. Vi har stor kunskap kring vad som är praxis och hur ett avtals skall utformas. Vi har flera olika avtalsmallar för upplåtelse av jakträtt och kan således även skräddarsy dessa efter behov. Är ni behov av en tredjepart som kan hjälpa till med avtal och som kan säkerställa att allt går rätt till, tveka inte att höra av er!

Bli skribent

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT SKRIVA FÖR VILT.SE?