Drevjakt

Drevjakt är för många jägare vad jakt handlar om då den erbjuder såväl spänning, adrenalin och högt tempo. Drevjakten är en av de vanligaste förekommande jakterna i Sverige och innebär att drevkarlar eller hundförare driver viltet framför sig i såten mot passkyttar som sitter utplacerade i skogen.

Ofta sitter man som passkytt i jakttorn för att få en bra översikt, men även för att få ett så bra kulfång som möjligt.

Drevjakten hålls i regel av jaktledaren som placerar ut passkyttarna under genomgången inför varje såt. Då drevjakten innebär att det är mycket rörelse i skogen, både av djur och hundförare, så är säkerheten mycket viktig och det är många aspekter att ta hänsyn till, så som förbjudna skjutriktningar, eventuella rikoschetter och kulfång. Dessutom skall detta, samt bedömning om viltet är skjutbart eller ej, hinnas med i ofta snabba skottsituationer på kort håll.

Vilka vapen är tillåtna vid drevjakt?

Drevjakter kan se väldigt olika, beroende på vilket vilt som skall jagas och hur marken ser ut. En drevjakt kan ske med såväl kulvapen som hagelbössor och med många olika typer av ammunition. Val av vapen och ammunition styrs av vilka djur som skall jagas och vanligast är att kulvapen används på drevjakter av klövvilt, samtidigt som hagel är vanligt förekommande vid drevjakt på småvilt. Det är dock även vanligt med hagel till rådjursdrev. Drevjakt på hare sker i regel även det med hagel.

Vid drevjakt med kulvapen kan ibland val av kikarsikte vara helt avgörande. Då det ofta är snabba situationer på korta avstånd så föredras ofta lågförstorande sikten, eller rödpunktssikten helt utan förstoring.

Populära hagelgevär vid drevjakt:

Browning B725 Pro Trap

Browning B725 Pro Trap

Beretta A400 Xtreme Plus Syntet

Beretta A400 Xtreme Plus Syntet

Benelli M2 Comfortech

Benelli M2 Comfortech

Populära kulgevär vid drevjakt:

Blaser R8 Ultimate Silence

Blaser R8 Ultimate Silence

Sako 85 Syntet Svart

Sako 85 Syntet Svart

Winchester M70 Classic Hunter

Winchester M70 Classic Hunter

Vilka regler gäller?

Vid drevjakt gäller samma lagstiftning som för övriga jaktformer, dvs. Jaktlag (1987:259) samt Jaktförordningen (1987:905). Värt att tänka på är att det alltid måste finnas eftersökshund tillgänglig inom två timmar från att ett djur blir påskjutet. Ibland kan även drevhundarna agera eftersökshund vid behov. I övrigt gäller sunt förnuft och att i möjligaste mån inte stressa viltet mer än nödvändigt och att altid skjuta lovligt vilt enligt jakttabell.

Hur går drevjakten till?

Drevjakt är en jaktform som innebär att man driver djuren i skogen framför en drevkedja bestående av drevkarlar hundförare och/eller drevhundar. I såten placeras skyttarna ut på pass och det är ofta flera hundförare och skyttar på marken samtidigt.

Då hundförare och hundar i regel driver flera viltarter framför drevet så får skyttarna ofta se mycket vilt i pass. Det krävs ofta ett tränat öga för att urskilja lovligt vilt och en van skytt för att kunna ta snabba och säkra skott. Är man inte säker på avstånd, kulfång och om viltet är lovligt så ska man inte skjuta. Det är även viktigt att ta reda på förbjudna skjutriktningar och att se till så att varken hundförare, hundar eller andra djur kan komma i skottlinjen.

Drevjakt

Vid drevjakt ska du tänka på

Bra att veta inför drevjakten är att den skiljer sig mot många andra jaktformer som t.ex. åteljakt och pyrschjakt. Som passkytt så står du i ofta stilla på ditt pass under hela såten, vilket gör att det är lätt att bli kall, speciellt under vintern. Se därför till att klä dig extra varmt för denna typ av jakt. Det finns dock drevjakter så som harjakt där man ofta kan röra sig fritt i pass. Det är även viktigt att ha någon detalj på kroppen i en stark kontrasterande färg för att säkerställa att du syns ordentligt. Detta för att minimera riskerna för att andra passkyttar eller hundförare skall ta fel och tro att det är ett djur som rör sig.

Viktigast av allt är dock troligtvis att välja ett lågförstorande sikte som ger dig skottmöjlighet även på korta avstånd.

När börjar drevjakten?

Drevjakt är tillåtet under olika tider på året, beroende på vilket vilt som jagas och vart i landet jakten bedrivs. För att se mer specifik information kring vilket vilt som får jags och när det får jagas, se avsnittet om viltarter och jakttidtabellen.

De flesta vilt som jagas i drevjakt är dock lovliga från början av oktober till början av februari. Dock får vissa viltarter så som älg, björn och varg endast jagas efter tillstånd från länsstyrelsen.

Drevjakt sker endast dagtid.

Detta behövs när du ska på drevjakt

På drevjakt är det som hundförare viktigt att klä sig lätt och smidigt för att kunna ta sig runt i skogen effektivt. Det är även viktigt att ha ett par rejäla och vattentäta kängor, alternativt höga stövlar. Det är t.ex. inte ovanligt att man hamnar ute i vassen för att stöta vildsvin. Som hundförare kan det även vara bra med en något kortare bössa som är smidigare i skogen. Självklart skall alltid jaktkniv och draglina tas med så att djuren kan transporteras tillbaka till slaktboden.

Som passkytt är det snarare tvärt om, klä dig varmt då du troligen kommer stå stilla på pass. Många tar även med sig en ryggsäck med sittpall om det inte finns möjlighet att sitta i t.ex. ett jakttorn. Det går även bra att använda ett sittunderlag istället. Oavsett om du är hundförare eller passkytt så är lågförstorande sikten ofta att föredra.