Fågeljakt

Fågeljakt är ett brett begrepp som inkluderar flera olika typer av jakt på fågel. Det kan vara allt ifrån fasanjakt, andjakt, ripjakt, kråkjakt, duvjakt, gåsjakt till jakt på orre och tjäder. Troligtvis finns det lika många sätt att jaga fågel som det finns fågeljägare, men här skall vi försöka gå igenom grunderna för fågeljakt.

Det finns fler än 30 jaktbara fåglar i Sverige och de flesta jagas med fågelhund, via lock, eller som pyrschjakt.

Tillåtna vapen vid fågeljakt

Olika vapen är tillåtna vid fågeljakt beroende på vad som jagas, även om de flesta fåglar jagas med hagel. Dock jagas toppfågel och flera andra fågelarter även med kulvapen. Kulvapen i klass 1,2 eller 3 används i regel för större fåglar som tjäder och gås medans klass 4 räcker gott för fågeljakt på kråka, duva och ripa.

Populära hagelvapen vid fågeljakt:

Browning B725 Pro Trap

Browning B725 Pro Trap

Beretta A400 Xtreme Plus Syntet

Beretta A400 Xtreme Plus Syntet

Benelli M2 Comfortech

Benelli M2 Comfortech

Populära kulvapen vid fågeljakt:

Blaser R8 Ultimate Silence

Blaser R8 Ultimate Silence

Sako 85 Syntet Svart

Sako 85 Syntet Svart

Winchester M70 Classic Hunter

Winchester M70 Classic Hunter

Vilka regler gäller?

I jaktförordningen går det att läsa utförligt kring de lagar och regler som gäller för fågeljakt och andra jaktformer. I bilagorna till jaktförodningen kan man även läsa vilka fågelarter som är jaktbara i Sverige. Utöver jaktförordningen gäller även det s.k. fågeldirektivet som är ett EU-direktiv.

Vid fågeljakt är det viktigt att tänka på säkerheten och hur du hanterar ditt vapen. Då skott ofta avlossas i en vinkel över 45° vid jakt med hagelbössa så medför detta att extra höga krav på skytten. Då det i regel inte finns något kulfång i denna vinkel, så måste skytten säkerställa att det inte finns någon risk att skada djur, människor eller egendom om skottet fortsätter genom fågeln, eller om du bommar. Vid jakt på toppfågel ställs ännu högre krav på säkerhet då skott ofta tas på långa håll med kulvapen.

Vid all form av fågeljakt, utöver jakt på sjöfågel över öppet hav, eller snötäckt mark, skall apporterande hund medföras för att kunna ta hand om skjutet vilt.

Hur går fågeljakten till?

Då det finns så otroligt många typer av fågeljakt, så är det svårt att beskriva fågeljakten som en och samma jaktform.

Vid jakt på kråka så står jägaren ofta i camouflage då fågeln har ett mycket skarpt öga. Fågeln lockas i regelel via en s.k. uv, eller via lockpipa och kraxande jägare.

Andjakt och gåsjakt sker ofta i anslutning till fågelns naturliga flygsträckor, exempelvis mellan två sjöar och fågeln lockas i regel via bulvaner, eller via imitationer av deras läten.

Jakt på sjöfågel sker i regel på små kobbar och skär, eller i mindre roddbåtar. Sjöfågeln lockas ofta av vättar, som är en typ av vatten-bulvaner som sitter i hop i långa snören för att forma fågelstråk på vattnet.

Toppfågeljakt är en jaktform som bedrivs mycket i de norra delarna av landet och innebär att man med, eller utan hund jagar orre och tjäder.

Att tänka på under fågeljakten

Fågeljakt ställer många krav på jägaren som inte är lika vanligt i många andra jaktformer. Den kanske främsta skillnaden är att fåglar ofta har mycket bra syn och i regel är duktiga på att urskilja rörelser och anomalier i naturen uppifrån. Många fågelarter är även bra på att varna varandra vid fara, så se till att ha rätt camouflage och se till att täcka händer och ansikte, som annars lätt röjer din närvaro.

Fågeljakt ställer också stora krav på själva skyttet oavsett om det är en orre du skall skjuta med kulvapen på 200 meter, eller om det är en snabbt flygande duva på nära håll med hagel. Se till att över ordentligt inför ditt skytte så att du känner till dina styrkor och begränsningar.

När börjar fågeljakten?

Fågeljakt kan i princip bedrivas året om för den som verkligen vill. De flesta fågelarterna blir dock lovliga från augusti – oktober t.o.m. december – april. Vissa fåglar som exempelvis skatan får dock jagas nästan hela året; från juli tom. april. För fullständiga jakttider och jakttabell, se avsnittet under respektive fågelart.

Vilka fåglar jagar man?

I Sverige jagas över 30 olika fågelarter vilket utgör en stor del av de fågelarter vi har i den svenska faunan. Vanligast förekommande fågeljakten sker på bläsand, gräsand, grågås, fasan, ringduva, rapphöna, orre, tjäder, ripa och skata. Men även vigg, alfågel, nötskrika, småskrake, storskrake sjöorre, nötskrika, morkulla, kricka, knipa, havstrut, gråtrut, fiskmås, ejder, björktrast och alfågel är lovliga viltarter.

Detta behövs när du ska jaga fågel

Vid fågeljakt krävs ofta tillbehör så som lockpipa för relevant vilt eller bulvaner, vättar eller uvar. Viktigt är även att kamouflera dig ordentligt, gärna under ett kamouflagenät för att varken röja rörelser eller på annat sätt.

Är det bra väder kan även ett par reflexglasögon med fördel användas för att slippa bli bländad. De brukar ofta även förstärka kontrasterna vilket gör det enklare att fokusera och träffa rätt på fågeln.

Mange komplett monteringssats för foderplats

Bulvan

Mange komplett monteringssats för foderplats

Lockpipa

Mange komplett monteringssats för foderplats

Överdragsklädsel för fågeljakt