Grytjakt

Grytjakt är en gammal typ av jaktform som främst bedrivs på räv, grävling, mårdhund och vildkanin. Grytjakten innebär att man med hjälp utav jakthund eller iller jagar djuret nere i dess gryt.

Vanligtvis står en eller flera skyttar utplacerade runt grytets utgångar för att skjuta, eller fånga djuret när det kommer ut. Jakthund som är präglade på räv kallas för rävsprängare medans jakthund som är präglat på grävling kallas för förliggare. Mer om detta nedan.

Vilket vapen får jag använda vid grytjakt?

Till grytjakten används vanligtvis hagelvapen, men grytjakten är en av få jakter där även pistol får användas, så kallad grytpistol eller grytrevolver. Dessa kräver dock specialtillstånd. Då det ofta är predatorer som jagas i grytjakten så behöver inte hänsyn tas till ev. köttförstöring, då viltet inte skall ätas.

Grytjakt kan även bedrivas med olika typer av fällor eller fångstredskap, även om dessa är tämligen ovanliga i Sverige.

Populära hagelvapen vid grytjakt:

Browning B725 Pro Trap

Browning B725 Pro Trap

Beretta A400 Xtreme Plus Syntet

Beretta A400 Xtreme Plus Syntet

Benelli M2 Comfortech

Benelli M2 Comfortech

Vilka regler gäller vi grytjakt?

Reglerna för grytjakt skiljer sig inte nämnvärt från annan jaktform. Eftersökshund skall alltid finnas tillgänglig inom två timmar och det är inte säkert att grythunden som används är lämplig för eftersök på skadat vilt. Som alltid skall stor vikt läggas vid säkerheten och i synnerhet skall passkytten vara noggrann med att inte skjuta jakthunden eller illern som kan dyka upp.

Hur går grytjakten till?

Gytjakten är en spännande jaktform som ofta sker med antingen tax, terrier eller iller. Ofta sker grytjakten som en form av skyddsjakt då den ofta går ut på att ta hand om småpredatorer så som räv och mårdhund. När grytet är lokaliserat så släpps hunden eller illern ned i en utav ingångarna och sedan får hunden eller illern arbeta med att lokalisera och spränga, dvs. skrämma ut viltet till de väntande passkyttarna.

Vid grävlingsjakt så skiljer sig jaktformen något, då grythundarna är tränade att endast skälla och markera mot grävlingen. I dessa situationer gräver sedan jägaren för att lokalisera och avfånga grävlingen.

Att tänka på under grytjakten

Det första man skall tänka på är att vara försiktig vid ansmygningen av grytet, så att viltet inte hinner fly innan du är framme. Under grytjakten är det viktigt att tänka på att när det väl kommer ut ett vilt ur grytet, så går det ofta väldigt fort. Jägaren skall då under en väldigt kort tid könsbestämma och säkerställa att det är ett skjutbart vilt. Det är lätt att bli stressade i dessa situationer och det krävs därför mycket träning innan du blir en bra grytjägare.

När börjar grytjakten?

Då en majoritet av grytjakten sker i form utav viltvård, skyddsjakt eller eftersök så kan dessa former av jakt ske året runt. I övrigt gäller de jakttider som framgår för respektive vilt. Generellt gäller följande tider:

  • Rödräv: Augusti – Mars
  • Mårdhund: Året runt
  • Vildkanin: Året runt vid skyddsjakt
  • Grävling: Augusti – Februari

Vilka djur jagar man vid grytjakt?

Grytjakt sker i Sverige enbart på rödräv, grävling, mårdhund och hare. Djuren gräver ibland nya egna gryt, men lika ofta utnyttjar de befintliga gryt där de gärna flyttar in och bosätter sig. Det är även i gryten som de förökar sig föder upp sin avkomma.

Detta behövs när du ska på grytjakt

Grytjakten ställer inte många krav på jägaren i form utav utrustning, så länge det inte är en fångstjakt. Om ni däremot skall jaga grävling (eller annan form av grytjakt) så är det dock brukligt att sätta en grytpejl på grythunden. På så sätt kan ni alltid veta vart ni har hunden och om denne ställer en grävling så vet ni exakt vart det skall grävas.

Hatsan Escort PS Marine

Hatsan Escort PS Marine

Ultracom R10i 4G LTE

Ultracom R10i 4G LTE

Sordin PRO-X Led Blaze

Sordin PRO-X Led Blaze