Lockjakt

Lockjakt är en jaktform som går ut på att locka till sig vilt genom att göra läten med munnen eller med tillbehör så som lockpipa eller buttalo. Man kan även säga att fågeljakt med vättar eller bulvaner är en typ utav lockjakt, som då lockar fåglarna efter vad de ser. Vid viss typ av åteljakt kan man även använda olika doftsammansättningar som appellerar till vissa djur som då lockas till åteln.

Vilket vapen får jag använda vid lockjakt?

Vid lockjakt på däggdjur används oftast kulvapen i varierande kaliber beroende på vilket vilt som jagas. Klass 1 vapen får alltid användas och är ett måste till storvilt så som älg, björn, vildsvin, varg, kronhjort och dovhjort och mufflon. För all annan jakt rekommenderas mindre grov kaliber.

Vid lockjakt på fågel, används i princip alltid hagelbössor i varierande hageldiameter beroende på vilket vilt som jagas.

Populära kulgevär vid lockjakt:

Blaser R8 Ultimate Silence

Blaser R8 Ultimate Silence

Sako 85 Syntet Svart

Sako 85 Syntet Svart

Winchester M70 Classic Hunter

Winchester M70 Classic Hunter

Populära hagelgevär vid lockjakt:

Browning B725 Pro Trap

Browning B725 Pro Trap

Beretta A400 Xtreme Plus Syntet

Beretta A400 Xtreme Plus Syntet

Benelli M2 Comfortech

Benelli M2 Comfortech

Vilka regler gäller?

I Sverige så är det jaktlagen och jaktförordningen som reglerar vad som är tillåtet och vad som inte är det vid alla typer av jaktformer. För lockjakt kan man läsa att det är förbjudet att använda ”bandspelare” vid lockjakt, vilket naturvårdsverket nyligen har förtydligat till att endast lock-tillbehör som drivs av manuell kraft, så som pipor och buttalos får användas. Inga elektroniska uppspelningar av ljud tillåts däremot.

Så går lockjakten till

Lockjakten går ut på att locka till dig det vilt som du skall jaga. Ofta görs detta genom att härma djurens egna läten, t.ex. lockar man älg genom att forma händerna som en strut och avge läten som påminner om en älgko. På så sätt lockar man till sig älgtjurar. Även rådjursbock jagas på detta sättet, men då med hjälp av en lockpipa eller buttalo istället. Även rävlock sker oftast med en lockpipa och då härmas ljudet av bytesdjur i nöd.

Att tänka på under lockjakten

Under lockjakten ställs stora krav på jägaren att ge ifrån sig rätt läten för rätt tillfälle. Erfarenhet spelar med andra ord en avgörande roll för hur väl du lyckas med din lockjakt, oavsett vilket djur som jagas. Det kan även vara värt att se över vilken typ av camouflage du skall använda. Vid lockjakt på fågel är det extra viktigt med ett ordentligt camouflage då många fåglar förlitar sig på sin goda syn. Jagar du vildsvin och rådjur så är det snarare vittringen du skall hålla koll på då dessa djur har bra luktsinne medans hjortdjur och älg generellt har bra hörsel och till viss del även bra doftsinne.

När börjar lockjakten?

Den som vill bedriva lockjakt kan i princip göra det året runt då olika djur kan jagas beroende på årstid. Nedan finner du några exempel på tider gör lockjakt på vanligt förekommande vilt.

  • Rådjur: 16:e augusti – september
  • Älg: september – oktober
  • Räv: Hela jakttiden
  • Kråka: Hela jakttiden

Vilka djur jagar man vid lockjakt?

Lockjakt kan bedrivas på de flesta viltarter i olika utsträckning, men vanligast är lockjakt på älg, rådjur, räv, järpe, lodjur och fågel. Bland fågelarterna är det framförallt kråka, and, gås och järpe som brukar jagas med lockjakt, även om troligtvis de flesta fågelarter troligtvis går att jaga med lockjakt.

Detta behöver du när du ska ut på lockjakt

När du skall på lockjakt är det framförallt lockpipan eller bulvanen som är det viktigaste tillbehöret. Vid lockjakt på älg kan du använda en buttolo som härmar älgkons brunstläte men med lite träning kan du locka älg med dina kupade händer för att förstärka locklätet. Vid lockjakt på rådjur finns Buttolo Roe Deer Call som härmar kontakt-, hets- och ångestlätet. Clausen Roedeercall imiterar rådjurets alla läten medans Hubertus Rådjur härmar olika kontaktläten. Vid lockjakt på kråka rekommenderas Nordik Crow, Primos Crow eller Hubertus Kråkpipa.