Vakjakt

Vakjakt är en jaktform som innebär att jägaren vakar eller inväntar viltet i dess naturliga miljö och rörelsemönster. Ofta sker vakjakten i ett jakttorn eller vid andra strategisk platser där jägaren förväntar sig att viltet dyker upp. Det kan handla om naturliga betesmarker, viltväxlar eller bo-platser. Vakjakt kan även ske vid utfodringsstationer eller vid åtel, men kallas då åteljakt.

Tillåtna vapen vid vak

Vid vakjakt kan de flesta typer av vapen användas, men det är absolut vanligast att kulvapen används. Då vakjakt oftast bedrivs på högvilt eller predatorer så används ofta studsare av högre kaliber, ofta i klass 1 och 2. Vanligt förekommande kaliber är 30-06, 308 win eller 6,5×55.

Populära kulvapen till vakjakt:

Blaser R8 Ultimate Silence

Blaser R8 Ultimate Silence

Sako 85 Syntet Svart

Sako 85 Syntet Svart

Winchester M70 Classic Hunter

Winchester M70 Classic Hunter

Populära hagelgevär till vakjakt:

Browning B725 Pro Trap

Browning B725 Pro Trap

Beretta A400 Xtreme Plus Syntet

Beretta A400 Xtreme Plus Syntet

Benelli M2 Comfortech

Benelli M2 Comfortech

Vilka regler gäller du du vakar?

Vid vakjakt gäller samma lagar och regler som vid många andra jaktformer. Då vakjakt inte sker med hund så är inte detta något att ta hänsyn till. Däremot skall du alltid ha eftersökshund i närheten så att eftersök kan påbörjas inom två timmar från avlossat skott vid skadeskjutning. Det är i dagsläget inte tillåtet med fast belysning, nattkikare eller värmekikare vid vakjakt om du inte har sökt tillstånd hos naturvårdsverket och blivit beviljad detta.

Hur går vakjakten till?

Vakjakten innebär att du som jägare ofta sitter på vak eller på pass redan innan viltet kommer. Dock går det även att blanda vakjakten med andra jaktformer, så som t.ex. smygjakt. Vakjakten sker ofta i gryning och skymning, men även nattetid med månljuset som enda belysning. Vid åteljakt kan dock även åtelbelysning användas.

Vilka djur jagar man?

Vakjakt sker på en mängd olika viltarter, men vanligast förekommande är vakjakt på vildsvin, räv, rådjur och speciellt råbock. Vakjakt sker dock även på dovhjort, kronhjort älg och annat vilt.

Vakjakt på räv och vildsvin får ske under ordinarie jakttider även om en stor del av denna jakt sker under hela året i form utav skyddsjakt eller predatorjakt. Vakjakt på råbock sker vanligtvis i gryning och i skymning.

Vakjakten

Under vakjakten är det viktigt att vara mycket försiktig vid ansmygningen till jakttornet, vallen eller spannmålet. Det är inte ovanligt att viltet redan ligger och trycker i närheten och du vill därför inte skrämma iväg djuren. Det är även viktigt att tänka på vindriktningen. Du skall alltid ha vinden i ansiktet, annars får djuren vittring av dig och du kommer garanterat inte se något vilt. Det är även viktigt att ha fullgott skjutstöd och att ta det lugnt i skottillfället. Vid vakjakt får du ofta mycket tid på dig att ta skott då viltet inte är under stress.

Detta behövs när du ska på vakjakt

Vid vakjakt är det ofta många som tar med ryggsäcken full med jakttillbehör. Dels så är det standardtillbehören som varje jägare bör ha med sig, så som jaktkniv, jaktradio, hörselkåpor, ammunition, draglina och ficklampa, men det är även viktigt att ta med kikare så att rätt vilt kan väljas ut i lugn och ro.