FAQ – VI SVARAR PÅ DE VANLIGASTE JAKTFRÅGORNA

Vi får in mycket frågor kring jakt och vad som gäller när man jagar. Här listar vi vanliga frågor och svar, högt och lågt!

VAD ÄR JAKT?

Jakt är ett sätt att fånga eller döda vilt levande djur i dess naturliga habitat. Jakt bedrivs i många olika former med varierande syften. Vanligen bedrivs jakt i syfte att införskaffa föda, reglera skadedjur, bedriva predatorkontroll eller för rekreation.

VAD KOSTAR JAKT?

Jakt kostar inte nödvändigtvis mer än jägarlicensen som tas en gång (3-10000kr) och därefter kostnaden för det årliga jaktkortet från naturvårdsverket (300kr), samt eventuella kostnader för utrustning, vapen + vapenlicens och ammunition som kan kosta från 1000kr upp till flera hundra tusen.

VAD HETER JAKT PÅ TYSKA?

Jakt på tyska är kort och gott ”jagd”. Jakt översätts på andra språk enligt nedan:

 • jagt – danska
 • jakt – norska
 • metsästys – finska
 • chasse – franska
 • caza – spanska
 • polowaine – polska

VAD GÄLLER NÄR JAKT PÅGÅR?

När jakt pågår rekommenderas inte andra att vistas i området, annat än jagarna. Det är inte är förbjudet för andra att vistas i skogen, men det kan vara direkt olämpligt och riskfyllt att promenera runt i ett område där jakt pågår.

VAD ÄR ENSKILD JAKT?

Enskild jakt innebär kort och gott att jaga ensam, eller på egen hand. Enskild jakt kan med fördel bedrivas med hund.

VAD BEHÖVS FÖR JAKT?

För att få jaga krävs först och främst att du tar jägarexamen och att du betalar jaktkort till naturvårdsverket. Därefter behöver du tillgång till egen jaktmark, alternativt tillstånd från markägare, eller jakträttsinnehavare, för att få bege dig ut på jakt.

VAD ÄR PUSH JAKT?

Det finns inget som heter pushjakt. Antagligen menar du pyrschjakt (inte pyschjakt eller pyrsjakt) som är en typ utav smygjakt.

VAD ÄR ILLEGAL JAKT?

Illegal jakt, eller tjuvjakt är motsatsen till laglig jakt. Illegal jakt kan t.ex. vara jakt som bedrivs på mark utan tillstånd, eller på vilt som inte är lovligt. Det kan även vara jakt med förbjudna vapen eller hjälpmedel.

VAD BETYDER ORDET JAKT?

Jakt innebär dödande eller infångande av vilt.

JAKT NÄR PÅ DYGNET?

De flesta jaktbara arter får jagas dygnet runt. För jakt på älg, björn, varg, järv, lo, hjort, rådjur och mufflon gäller dock följande begränsningar:

 • Älg får endast jagas under tiden från och med en timme före solens uppgång till solens nedgång.
 • Björn får endast jagas under tiden från och med en timme före solens uppgång till två timmar före solens nedgång.
 • Varg, järv, lo, hjort, rådjur och mufflon får endast jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.

NÄR BÖRJAR JAKT?

Jaktsäsongen börjar för de flesta jägare den 16:e augusti i samband med bockpremiären på rådjur, däremot beror jakttiderna helt och hållet på vilket vilt som jagas och vart i landet man befinner sig.

NÄR BÖRJAR JAKT MED HUND?

Tillåtna tider för jakt med hund är enligt nedan:

 • Älg – 21 augusti till 31 december eller den senare tidpunkt då jakten ska vara avslutad
 • Björn – 21 augusti: den tidpunkt Naturvårdsverket särskilt beslutar
 • Hjort & Rådjur – 1 oktober till 31 januari eller den tidigare tidpunkt då jakten ska vara avslutad
 • Vildsvin – 1 augusti till 31 januari
 • Rödräv – 21 augusti till 15 mars
 • Lodjur – 1 februari till 31 mars eller den senare tidpunkt då jakten ska vara avslutad.
 • Grävling, Mårdhund & Tvättbjörn – 1 augusti till 31 januari
 • Övrigt vilt – 21 augusti till 28 (29) februari eller den tidigare tidpunkt då jakten ska vara avslutad

VARFÖR JAKT?

Jakt är viktigt ur många hänseenden. Dels är jakten en klimatsmart källa till föda för hundratusentals människor. Endast älgjakten ger varje år mer än 10.000 ton kött. Jakten är även viktig för att hålla efter predatorer och skadedjur. Jägarna står för en majoritet av den viltvård som sker i Sverige och detta arbete sker till stor del genom frivilligt oavlönat arbete.

ÄR DET NÖDVÄNDIGT ATT JAGA?

Jakt är nödvändigt av flera anledningar. Hade inte jakt bedrivits så hade varg, lodjur och björn ökat kraftigt, vilket i sin tur hade inneburit att det på sikt inte hade varit möjligt att ha varken tamboskap eller husdjur i naturen. Utan jakten hade även trafikolyckor och andra viltolyckor ökat lavinartat.

ÄR JAKT BRA?

Jakt är bra för alla, oavsett om man själv jagar eller inte. Jakten och jägarna står för viltvården i Sverige på uppdrag av regeringen via naturvårdsverket.

ÄR JAKT MED PILBÅGE TILLÅTEN I SVERIGE?

Jakt med pilbåge är inte tillåtet i Sverige, även om det är det i många andra länder. Det pågår dock en debatt kring pilbågsjakt och det är många som lobbar för att det skall bli tillåtet med bågjakt.

HUR MÅNGA JAKTVAPEN FÅR MAN HA?

Har du avlagt jägarexamen så har du i regel rätt till vapenlicens för fyra jaktvapen. Det är med andra ord vad polisen anser att man som jägare har behov för i sin vapengarderob. Vill du söka vapenlicens för fler vapen så måste du motivera varför du skall få fler vapenlicenser.

HUR MÅNGA JÄGARE FINNS DET I SVERIGE?

I Sverige finns det ca 300.000 aktiva jägare som varje år löser ut det statliga jaktkortet från naturvårdsverket. Siffran varierar något, men brukar pendla mellan 280.000 – 300.000 jägare årligen. Mörkersiffran tros dock vara signifikant, då vissa jägare jagar utan jaktkort, även om detta är olagligt.

HUR GÖR MAN JAKT OCH FISKE HÅLLBART?

Hållbar jakt och fiske bygger i grunden på att öka kunskapen kring vilt och fiske och att tydliggöra vikten av artrika biotoper i vårt avlånga land. Jakt och fiske är bra i rätt mängd; för mycket jakt armar ut viltstammarna, medans för lite jakt medför stora problem med för stora stammar av predatorer och ökade viltolyckor.

FÅR MAN BEDRIVA JAKT MED PISTOL?

Jakt med pistol är generellt inte tillåtet. Man får dock som jägare ansöka om vapenlicens för pistol och vid de fåtal tillfällen som pistol används så är det nästan uteslutande vid grytjakt, så kallad grytpistol eller grytrevolver.

JAKT UTAN EFTERSÖKHUND?

Jakt med eftersökshund krävs på all jakt på klövvilt, samt björn, varg och lo. Vid jakt på ringduva, gäss och änder skall även apporterande hund medföras. På övrig jakt finns inga formella krav på eftersökshund, men det är likväl jägarens skyldighet att i möjlig mån förminska ett djurs lidande vid en eventuell skadeskjutning. Detta borde i praktiken innebära att eftersökshund finns att tillgå.

KAN MAN JAGA UTAN JAKTLAG?

Det går absolut bra att jaga utan jaktlag. Faktum är att den mesta jakten sker på egen mark, eller på mark som arrenderas och i dessa lägen är det den som äger marken, eller som innehar jakträtten, som får jaga, oavsett om det är med ett jaktlag eller ej. Om du däremot varken har egen mark, eller jakträtt, så kan du endast jaga på annans mark och då som gäst, eller som medlem i ett jaktlag.

KAN MAN JAGA UTAN JAKTMARK?

Utan egen jaktmark kan du fortfarande jaga på andras marker. I dessa fall krävs dock alltid tillåtelse från markägare, eller jakträttsinnehavare, att få jaga på marken.

KAN MAN JAGA UTAN KIKARSIKTE?

Det går absolut bra att jaga utan kikarsikte. Vid jakt med hagelvapen så är det absolut vanligast att inte ha något kikarsikte, medans de flesta jägare har någon form utav kikarsikte vid jakt med kulvapen. Det finns dock en hel jägare som jagar utan kikarsikte och då främst hundförare, som ofta får ta snabba skott på korta håll, då kikarsiktet rentav är i vägen.

KAN MAN JAGA UTAN VAPENLICENS?

För att jaga med ett vapen krävs i regel att innehavaren har en giltig vapenlicens, även när ett vapen lånas. Vid lån av ett visst vapen så skall en så kallad lånelicens innehas av vapeninnehavaren. Det enda undantaget är vid uppsiktsjakt som innebär att en erfaren jägare lånar ut sitt vapen för jakt, till en person över 15 år. För att detta skall vara tillåtet så skall vapenägaren hålla noga uppsyn över den som lånar vapnet och vara inom en arms längds avstånd, för att kunna assistera.

FUNGERAR JAKT SOM FRISKVÅRD?

Jakt är i dag inte godkänt av skatteverket som ett skattefritt friskvårdsbidrag. Detta är dock inget som utesluter att friskvårdsbidrag kan ges av företag till en anställd.

KAN MAN JAGA UTAN JAKTRÄTT?

Det går bra att jaga utan jakträtt så länge det sker med tillåtelse av jakträttsinnehavaren.

Fråga oss, så svarar vi!

Har du frågor kring jakt och vilt?