Kikarsikte till jakt – Vi hjälper dig att hitta rätt

Kikarsiktet är ett riktmedel till jaktvapnet som gör det enklare att sikta rätt. Kikarsikten finns i många olika utföranden i allt ifrån enkla lågförstorande sikten för skott på korta avstånd, eller i snabba skottlägen, till avancerade högförstorande sikten med rödpunktssikte och avståndsmätare. Här nedan beskriver vi de olika typerna av kikarsikten, samt guidar dig rätt bland olika typer av sikten och i vilka situationer de skall användas. Vi belyser även för och nackdelar med belysta kikarsikten och andra spännande funktioner.

Här kan ni även finna våra recensioner av kikarsikten

Medförstorande kikarsikte eller ej?

Kikarsikten kan vara både medförstorande eller icke medförstorande. I dag är dock de flesta nya kikarsikten för jakt icke medförstornde då de flesta anser att nackdelarna överväger fördelarna.

Ett medförstorande riktmedel innebär att riktmedlet förstoras samtidigt som du vrider upp förstoringen på ett sikte med variabel förstoring. En nackdel är att en riktmedelspunkt som förstoras vid skytte på långa håll nästan kan täcka målet, detta är dock helt beroende av vilket riktmedel du valt. En fördel med ett medförstorande riktmedel är att du kan bedöma avstånd till målet vid alla förstoringar om du har ett taktiskt riktmedel, en förutsättning är att du känner till målets storlek.

Så monterar du ett kikarsikte

Många undrar över hur man skall montera sitt kikarsikte. Nedan punktar vi bra riktlinjer för hur du monterar och byter ut ditt kikarsikte och ringar.

  1. Börja med att stabilisera bössan på en plan yta med ordentligt stöd under pipa och stock.

2.  Kontrollera med hjälp av ett vattenpass att klackarna ligger i våg med varandra, både i längs- och sidled. Om inte, ta hjälp av en vapensmed.

3.  Dra åt skruvarna kring ringarna relativt hårt, men ta inte i för hårt, då du riskerar att skada kikartuben och gängorna. Försök dra skruvarna jämnt. Dra inte åt på ena sidan först och sedan på den andra, då detta riskerar att orsaka slitningar så småningom.

4. Ställ in siktet på lagom avstånd från ögat, ca 2-3 cm. Monterar du det för nära riskerar du att få en blåtira. Monterar du för långt bort riskerar du tunnelseende och sämre optiska egenskaper.

5. Skjut in bössan på skjutbanan.

Vilka olika typer av kikarsikten finns?

Det finns otroligt många typer av sikten i dag, men nedan listar vi ett urval av de vanligaste:

  • Skåra med korn
  • Hål med korn (diopter)
  • Förstorande kikarsikte
  • Icke förstorande kikarsikte
  • Belyst kikarsikte
  • Lasersikte
  • Bildförstärkande sikte (mörkersikte)
  • Sikte med värmekamera

För och nackdelar med ett belyst kikarsikte

Belyst kikarsikte eller rödpunktssikte är vad de flesta efterfrågar i dag. Ett belyst kikarsikte är en typ av spegelreflexsikte, där man innuti siktet har monterat en fiberoptisk tråd eller diod, som skapar en illusion av att en röd lysande prick uppenbaras i mitten av siktet. Detta gör att du som skytt snabbt och enkelt kan orientera dig i siktet och därmed snabbt och effektivt kunna komma till avslut.

Dock är detta främst en fördel vid mörker, när ljusförhållandena innebär att det är svårt för ögat att kontrastera det vanliga svarta hålkorset mot en mörk bakgrund. Det är främst därför som kikarsikten med rödpunktssikte är så vanliga i Sverige.

Detta bör du tänka på vid val av kikarsikte?

Valet av kikarsikte är ofta högst personligt och det som passar för en person passar inte nödvändigtvis en annan. Det är därför viktigt att du i lugn och ro får testa kikarsiktet ordentligt innan du gör ditt val. Många jägare har dessutom flera sikten som lämpar sig olika bra för viss typ av jakt.

När du skall välja sikte så är det bra att börja med att fundera på i vilka situationer du jagar. Jagar du när det är ljust eller mörkt? Är det vid drevjakt eller kanske vid åteljakt? Hur långa avstånd skall du skjuta på?

Generellt kan man säga att det är bra med stort ljusinsläpp och rödpunktssikte vid jakt på dagens mörkare timmar. Man brukar också generellt rekommendera lågförstorande sikten till drevjakt eller för skytte i snabba situationer, medans långhålsskytte kräver högre förstoring och mer ljusinsläpp.

Varför olika riktmedel?

Det finns en mängd olika typer av riktmedel att välja mellan i dag. Riktmedlets utformning bör bestämmas efter funktion, användning och personlig smak. Ett drevjaktssikte med låg förstoring kan passa utmärkt med en belyst punkt som snabbt uppfattas av ögat. Annars är #4 och plex vanliga riktmedel för drev- och pyschjakt. Ett långhållssikte kanske skall vara ett MIL eller MRAD graderat hårkors med ett obelyst riktmedel. Olika användningsområden ger olika utformningar.

Hur fungerar ett kikarsikte?

Gemensamt för alla kikarsikten är att de möjliggör och underlättar för skytten att snabbt och precist finna och träffa sitt mål. De flesta kikarsikten för jakt är optiska kikarsikten, det vill säga kikarsikten som förstorar synbilden i kikarsiktet genom att bryta ljuset genom flera linser, eller s.k. prismor. Det finns dock kikarsikten som inte förstorar alls, t.ex. rödpunktssikten utan förstoring. De är endast till för att på ett enkelt sätt guida jägaren att träffa rätt i målet.

Hur justerar man ett kikarsikte?

De flesta sikten går i dag att justera zoomen på. Normalt anges det på ett kikarsikte inom vilket intervall siktet kan förstora bilden. ”2-12 x 50” innebär t.ex. att man kan välja att som minst förstora två gånger och som max tolv gånger. De sista siffrorna anger hur stort ljusinsläpp kikarsiktet har, vilket i vårt exempel är angivet till 50 mm.

På de flesta sikten finns i dag ett vridreglage eller knapp som du enkelt själv kan justera för att få den förstoring som varje given situation kräver.

Tveka inte att kontakta oss!

HAR DU FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?