Allt du behöver veta

PYRSCHJAKT

Pyrschjakt, eller smygjakt som det också kallas är för många jägare den jakt i sin renaste form. Pyschjakten går i all enkelhet ur på att genom skog och mark smyga dig på viltet utan att själv bli röjd först. Pyschjakten är en svår jaktform för den ovane jägaren, men samtidigt den ultimata jaktupplevelsen när du väl bemästrar den.

Vapen och Ammunition

VILKET VAPEN FÅR JAG ANVÄNDA?

Vid smygjakt eller vakjakt får du använda i stort sett vilket vapen du vill så länge du har har licens för vapnet och givet att det är tillåtet för det viltslag du skall jaga. Vanligast är att kulvapen av olika kalibrar används, även om det går bra att använda hagelbössa också. Vid pyrschjakt tas skott ofta på långa eller medellånga avstånd, vilket i praktiken innebär att hagel sällan används vid denna jaktform, så länge det inte sker med slug. Används slug så får detta dock endast ske i enkelpipiga hagelbössor. Slug får användas på vildsvin och dovhjort.

Lagstiftning

VILKA REGLER GÄLLER?

Vid smygjakt eller pyrschjakt gäller samma regler som för all annan jakt. Då Pyrschjakt inte bedrivs med varken lock eller drivande hundar så behöver inte regler för dessa hjälpmedel tas i beaktan. För jakt på kronhjort gäller dock regeln att de enda godkända jaktformerna för den sista timmen, från solens nedgång, är just smygjakt eller vakjakt.

Viktig information

HUR GÅR PYRSCHJAKTEN TILL?

Pyrschjakten går till så att jägaren smyger på sitt byte för att lyckas fälla djuret innan djuret upptäcker dig. Pyrschjakten är på så sätt en mycket spännande jakt, samtidigt som den lämpar sig väl för en bra och selektiv viltvård då exempelvis predatorer, avskjutningsbockar, dåliga anlag, skadat eller sjukt vilt kan skjutas av.

Att tänka på under

PYRSCHJAKTEN

För att lyckas med pyschjakten krävs att jägaren har full kolla på sig själv och sin omgivning. Det är t.ex. viktigt att inte göra för mycket ljud ifrån sig samt att i alla lägen smyga i motvind för att inte ge viltet vittring och därmed skrämma det. Lika viktigt är att inte göra hastiga rörelser samt ett gediget kamouflage som säkerställer att du inte röjer dig genom att visa exempelvis ansikte eller händer.

Jakttabell

NÄR BÖRJAR PYRSCHJAKTEN?

Pyrschjakten är en av de jaktformer som får bedrivas under längst tid på året och även längst tid på dygnet, då denna jaktform ger minsta möjliga stresspåverkan på viltet.

För kronhjort och rådjur får jakt endast bedrivas i form av smygjakt från 16 augusti–30 september och därefter i samtliga jaktformer.

Viltarter

VILKA DJUR JAGAR MAN VID PYRSCHJAKT?

Smygjakt är en av få jaktformer som bedrivas på samtliga djurarter så länge de är lovliga enligt jakttabellen. Vanligast att jaga vid pyrschjakt är rådjur, dovhjort, mufflon, räv, älg och toppfågel. Det går att smyga på kronhjort och gris också, men till skillnad mot många andra däggdjur är de mer skygga och visar sig sällan i dagsljus.

Material

DETTA BEHÖVS NÄR DU SKA PÅ PYRSCHJAKT

Vid pyrschjakt är det viktigt att klä dig i kläder som smälter in bra i omgivningen och inte prasslar. Det är även viktigt med skor och övrig utrustning som du kan smyga i. Det är även nödvändigt att ta med kikare för att bättre kunna avgöra vad som är skjutbart vilt. Många använder även avståndsmätare och skjutstöd eller skjutkäpp för att kunna ta säkrare skott på långa håll. Av samma anledning är det ofta nödvändigt med ett gediget kikarsikte med medel- till stor förstoring. Efter att du har fällt ditt vilt kan det vara bra med en draglina för att få viltet till slaktboden.

Bli skribent

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT SKRIVA FÖR VILT.SE?