VILT I SVERIGE

Sverige har en mycket artrik viltfauna med ett stort antal viltarter. Alla vilda djur är fredade så länge de inte är jaktbart vilt eller en invasiv art som alltså inte skall finnas i den svenska faunan.

Naturvårdsverket är den myndighet som ansvarar för den nationella viltförvaltningen samtidigt som länsstyrelsen står för den regionala viltförvaltningen. I varje län finns en regional viltförvaltningsdelegation som tar beslut avseende följande:

  • Ersättning för de skador som vilt orsakar
  • Skötsel av Älg, hjort och vildsvinsstam
  • Skyddsjakt och licensjakt
  • Regional viltförvaltning

VILTARTER I SVERIGE

Den svenska viltstammen består av ca 75 däggdjur och ytterligare 250 olika häckande fågelarter, varav en stor andel är flyttfåglar. Av dessa är inte alla jaktbart vilt, men majoriteten av dessa viltarter bedrivs jakt på i varierande utsträckning. Vilttillgången är med andra ord stor och viltstammen är över lag mycket livskraftig. Se nedan lista för en artpresentation av samtliga viltarter i Sverige.

SE ALLA VILTARTER

VILTVÅRD I SVERIGE

Viltvård är en absolut nödvändighet för att vi skall ha koll på hur den svenska viltstammen ser ut och förändras över tid. Viltvården går ut på att stödja de arter som trycks undan av människan eller av andra djurarter. Det kan innebära allt ifrån stödutfodring till riktlinjer för hur åkrar skall anläggas. Även predatorkontroll och inventering av vilt är viktiga faktorer i att bidra till en livskraftig viltstam. Läs mer om viltvård här.

LÄR DIG MER OM VILTVÅRD

KONSERVATOR I SVERIGE

Viltkonservator är en person som tar hand om viltet efter att det dött. Ofta i syfte att stoppa upp det eller för att göra ett hornmontage eller bogmontage. Det finns även en del riktlinjer kring hur du skall göra med statens vilt samt tips och trix kring hur du skall lyckas med exempelvis ett montage. Mer information finner du här.

HITTA KONSERVATOR NÄRA DIG

Hjälp oss växa!

Vill bli skribent för vilt.se?