Björnjakt

Björnjakten är en mycket gammal jaktform för oss i Norden. Björnjakt i Sverige sker uteslutande på brunbjörn, men på andra sidan atlanten jagas även svartbjörn och grizzlybjörn. Björnjakten sker i begränsad omfattning i Sverige då brunbjörnen är fridlyst och endast får jagas via licensjakt eller skyddsjakt.

Tillåtna vapen vid björnjakt

 • För jakt på björn krävs kulvapen klass 1.
 • Halvautomatiska vapen får endast användas om de kan laddas med maximalt två patroner i magasin och ett i patronläge.
 • Åtel är tillåtet endast vid licensjakt.
 • Högst två jakthundar får användas åt gången för att inte stress björnen.
 • Eftersökspatrull skall alltid finnas tillgänglig inom två timmar vid all björnjakt.

Populära kulgevär vid björnjakt:

Blaser R8 Ultimate Silence

Blaser R8 Ultimate Silence

Sako 85 Syntet Svart

Sako 85 Syntet Svart

Winchester M70 Classic Hunter

Winchester M70 Classic Hunter

Vilka regler gäller?

Olika regler gäller beroende på vart i landet du befinner dig, så se till att alltid läsa på kring vilka regler som gäller för just ditt län. Länsstyrelsen i respektive län bestämmer om björnjakt får förekomma och i sådana fall i vilken utsträckning.

Alla som skall jaga björn behöver känna till en del villkor förutom de generella bestämmelserna om jakt och vapen som finns i jakt- och vapenlagstiftningen. Det är alltid Länsstyrelsens eller Naturvårdsverkets beslut om jakt på björn som gäller. Se även till att alltid stämma av med Länsstyrelsen innan du beger dig ut så att du vet hur tilldelningen ser ut för ditt område.

I vilka jaktformer jagar man björn?

Björnjakt sker uteslutande som skyddsjakt eller licensjakt

Skyddsjakt

 • Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt. Ansökan om skyddsjakt ska skickas in till länsstyrelsen i det län där jakten skall ske.
 • Skyddsjakt kan medges för att förebygga och förhindra allvarliga skador på renar, tamboskap och annan egendom.
 • Behov av skyddsjakt bedöms från fall till fall.
 • Beslut om skyddsjakt på björn finns hos den länsstyrelse som har fattat beslutet.
 • I vissa fall, om en björn kan antas vara en fara för allmänhetens säkerhet, kan polisen fatta beslut om avlivning enligt 9 § jaktlagen.

Licensjakt

 • Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt på björn till länsstyrelserna.
 • Länsstyrelsernas beslut om licensjakt utgår från den inriktning som den regionala förvaltningen har beslutat sig för ska gälla i länet.
 • Licensjakt får aldrig ske så att antalet björnar i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivån som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet.

Björnjakten

Svensk jakt är synonymt med björnjakten för många jägare. Det är en jaktform som skiljer sig från andra jakter, och som ställer stora krav på jägare och jakthund. Jakten bedrivs normalt som en typ av löshundsjakt där hunden söker rätt på björnen och ställer den tills hundförare, eller eventuella passkyttar får tillfälle att skjuta. I vissa län tillåter länsstyrelsen även åteljakt på björn, men då måste detta godkännas i förväg. Oftast bedrivs björnjakt med gråhund eller jämthund.

Det kan även vara bra att känna till att björnen står högst i rang i skogen och flyttar sig i princip bara för större björnar eller människor. Björnar attackerar generellt inte människor om de inte känner sig hotade, eller om de känner risk för deras björnungar. Även skadeskjutna, eller stressade björnar kan gå till attack.

Jakttid björn – När börjar jakten?

Björnjakten pågår normal 21:a augusti till 15:e oktober, eller tills hela tilldelningen är fylld. Björnar brukar gå i ide i slutet av oktober/i början av november och jakt får därför inte bedrivas under vinterhalvåret. När björnhonan sedan vaknar ur idet till våren så gör hon det i regel med en till två björnungar som har fötts i idet under de kalla vintermånaderna. När honan vaknar har hon inte ätit på flera månader och är då helt utmärglad.

Var jagar man björn?

Den svenska brunbjörnen är utbredd från dalarna och norrut och populationen beräknas uppgå till knappt 3.000 individer. Under 2018 fälldes totalt 290 brunbjörnar, där den största björnen vägde 261 kg. Brunbjörnen kan däremot väga uppemot 400 kg under optimala levnadsförhållanden.

Brunbjörnen finns i flera delar av världen, men europa och nordamerika utgör de största populationerna.

Detta behövs när du ska jaga björn

Tillbehör till björnjakt beror till viss del på vilken form utav björnjakt som bedrivs. Är det åteljakt på björn, eller björnvak så kan det vara bra att ta med en lockpipa för björn. Ofta bedrivs dock björnjakt med drivande eller ställande hund och vid denna typ av jakt är det viktigt att klä dig ändamålsenligt så att du inte tar med för mycket utrustning, i fall du behöver förflytta dig.