Vapenlicens

För att kunna ansöka om vapenlicens och ammunition måste du ha fyllt 18 år och inneha ett giltigt jägarexamensbevis även kallad jägarbevis. Du behöver vara laglydig och kunna intyga ditt ändamål med vapnet.

För att få äga ett vapen för jakt behöver du vapenlicens. Olika regler gäller också för förvaring av jaktvapen, transport, införsel/utförsel och inlämning av vapen.

Hantering av vapenlicens

Du är näst intill alltid skyldig att ha med dig din vapenlicens vid transport av jaktvapnet. Ett undantag finns om avseendet med vapnet är att åka till eller från jakten och vid övningsskytte. Då räcker det med att ha med sig ett godkänt jaktkort som intygar att du har en godkänd jägarbevis.

Borttappad vapenlicens

Har du tappat bort din licens måste du ansöka om en dublettlicens. Skulle originallicensen senare komma till rätta är du skyldig att lämna in originalet till polisen.

Återkallad vapenlicens

Har din licens blivit återkallad får du inte använda ditt vapen. Både vapen och licens ska lämnas in till polisen för förvaring. Du har tre månader på dig att själv sälja vapnet. Därefter beslutar polisen om inlösen.

Förvaring och transport

När du ansöker om vapenlicens måste du ange hur och var dina vapen förvaras när de inte används. Förvaringsutrymmet ska vara godkänt eller uppfylla motsvarande krav. Vi på Vilt.se föreslår då vapenskåp.

Du som har tillstånd att inneha skjutvapen är, enligt huvudregeln i vapenlagen, skyldig att ta hand om vapnen och hålla dem under sådan uppsikt att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt dem.

Viktig information från polis och riksdag