JAKTHUNDAR – DIN BÄSTA JAKTKAMRAT

Jakthundar är ett samlingsnamn för många olika hundraser som är avlade primärt för jakt. Det finns lite drygt 90 olika hundraser som är att betrakta som jakthundar i Sverige. Olika jakthundar har avlats för vissa specifika jaktformer, så som exempelvis stövare för och harjakt och vorsteh för fågeljakt. Jakthundar är ofta präglade på specifika viltarter, men det finns även hundraser som funderar till ett stort antal djur.

För de flesta jägare är jakthunden inte bara en jaktkamrat utan även en del av familjen. Dock passar vissa hundraser bättre i familjelivet beroende på beteende och temperament.

APPORTERANDE JAKTHUNDAR

Apporterande fågelhundar är hundar som är mästare på att söka och hämta in småvilt och särskilt fågel. Retreiver-raserna är bra exempel på apporterande fågelhundar och det är även en utav Sveriges mest populära raser. Apporterande fågelhundar är experter på eftersök av fågel såväl på land som i vatten, vilket ofta är nödvändigt då fågeljakt ibland sker i närhet till vattendrag.

Vanliga apporterande hundraser är labrador retreiver, golden retreiver och flat coat retriever, men även vissa spaniels.

DRIVANDE JAKTHUNDAR

Drivande jakthundar kan generellt delas in i kortbenta och långbenta. Både kortbenta och långbenta drevhundar arbetar under skallgivning, så kallat drev, så länge de känner vittring av viltet.

Då de kortbenta drivande hundarna inte är lika snabba, så används de främst till jakt på småvilt och ibland även rådjur och hjortdjur. Vanliga kortbenta drivande hundar är beagle, basset, drever och tax.

Långbenta drivande hundar är snabbare och driver i princip allt storvilt, från rådjur till vildsvin och älg. Särskilt senare år då vildsvinsstammen har ökat stadigt så har denna typen av hund blivit mer populär. Vanliga hundraser är slovenský kopov, griffon nivernais och plott.

EFTERSÖKSHUNDAR

Eftersökshundar skall i regel alltid finnas tillgängligt vid jakt och vid klövvilt och storvilt så som hjort, rådjur, vildsvin, älg, varg och björn skall eftersökshund alltid finnas tillgängligt för att vara på plats senast inom två timmar från skottillfälle. Många olika hundraser används som eftersökshundar, även om det egentligen endast är ett fåtal arter som är avlade för just eftersök. Dessa är bayersk och hannoveransk viltspårhund samt alpenländische dachsbracke och schweiss hundar. Dessa hundraser är i regel mycket duktiga spårare och med rätt träning är de ofta även utmärkta på att ställa viltet så att jägaren kan komma till skott.

GRYTHUNDAR

Grythundar är små hundar som är experter på jakt i gryt och andra håligheter under jord. Ofta är det räv, grävling och mårdhund som jagas, även om mink och kanin även kan jagas med dessa hundar. Det går att anända många olika hundraser för grytjakt, men vanliga hundraser är bland annat borderterrier, jack russell terrier, släthårig foxterrier, parson russell terrier, tysk jaktterrier och taxar.

ÄLGHUNDAR

Älghundar, eller ställande hundar är en vanligt förekommande jakthund i Sverige och i dagsläget används de nästan lika mycket till vildsvinsjakt som till den traditionella älgjakten. Älghundar har gemensamt att de är ställande hundar, vilket innebär att de skäller när de kommer i kontakt med viltet, vilket gör att viltet blir stannar upp och blir ställt. På så sätt får jägaren möjlighet att ta sig till platsen med hjälp av hundens skall, eller med hjälp av hundpejl.

Vanliga älghundsraser är jämthund, norsk älghund som även kallas gråhund, lajka-raser, karelsk björnhund och svensk vit älghund.

STÖTANDE & KORTDRIVANDE JAKTHUNDAR

En del kallar dem kortdrivande jakthundar, andra kaller dem stötande hundar, men ofta menar man ungefär samma sak. I regel är detta hundraser som stöter, eller sätter fart på viltet så att det kommer i rörelse och oftast är det kortdrivande hundar som används som stötande hundar. Vanliga hundraser är retreiver och terrier, även om wachtel, vorsteh och kleiner münsterlander ibland förekommer.

STÅENDE FÅGELHUNDAR

Fågelhundar brukar delas in i skällande fågelhundar och stående fågelhundar. De skiljer sig mycket i beteende under jakt och används till jakt av olika typer av fågel.

Stående fågelhundar karaktäriseras av att de de söker av stora ytor efter fågel och sedan plötsligt stannar, eller fryser i steget, när de får vittring av hönsfågel som trycker. De stannar sedan i denna position tills dess att jägaren ger order om avancemang. Hunden apporterar sedan skjutet vilt.

Stående fågelhundar innefattar en mängd olika  jakthundar som används för jakt på framförallt hönsfågel – rapphöns, fasan, ripa, orre och tjäder. Vanliga raser är pointer, engelsk setter och irländsk röd setter, vorsteh, breton, kleiner münsterländer ungersk vizsla, bracco italiano och weimaraner.

SKÄLLANDE FÅGELHUNDAR

Skällande fågelhundar, eller trädskällare som de också kallas är hundar som med sitt ihålliga skall ”ställer” fåglar som drar sig från att förflytta sig när hunden väl har fått vittring och börjat skälla. Jakt med skällande fågelhund sker främst på skogsfågel, så som orre, tjäder och järpe vilka alla tre gärna trycker i trädtoppar. När skällande fågelhundar väl har ställt fågeln i ett träd, så ges jägaren möjlighet att smyga sig in på viltet och komma till skott. Vanliga hundraser är svensk norrbottenspets och finsk spets, men det förekommer även att olika lajka-raser används vid denna typ av jakt.

STÖTHUNDAR

Stötande fågelhundar är ett samlingsnamn för hundar som används för jakt på småvilt med hagel. Stötande fågelhund används ofta vid fältjakt på fasan, rapphöns och kanin och sker i regel genom ett snabbt och effektivt hundsök i nära samarbete med jägaren. Hunden skall inte söka längre bort än vad jägaren kan skjuta och successivt söker jägare och hund av området efter vilt. Vanliga hundraser bland stötande fågelhundar är engelsk cocker spaniel och engelsk springer spaniel, men även de övriga spanielraserna används.

Hjälp oss växa!

Vill bli skribent för vilt.se?