NYA JAKTTIDER 2021

Från och med 1:a juli 2021 har regeringen beslutat om ändringar avseende vilka djur som skall jagas och vilka jakttider som skall gälla för dessa. Detta är första stora ändringen i jakttidstabellen sedan år 2000.

Regeringen gav 2018 Naturvårdsverket i uppdrag att se över de jakttider som regleras i jaktförordningen vart sjätte år och vid behov föreslå ändringar. Naturvårdsverkets förslag, som ligger till grund för de nu beslutade ändringarna, presenterades i juni förra året.

De största förändringarna fr.o.m. 1:a juli 2021 är:

KLÖVVILT

Vårjakt på råbock i hela landet mellan 1 maj och 15 juni.
Jakttid på rådjur förlängs till 31 januari i hela landet.
Ingen allmän jakttid på kronhind.
Förlängd jakttid på kronkalv, 16 augusti till 31 januari utan avbrott.
Dovhind och dovkalv får jagas 21 oktober till 15 november utan uppehåll, samt som smyg- och vaktjakt 1-31 mars.
Vildsvinssugga som åtföljs av kultingar som är bruna eller randiga är fredad. Uppehållet i jakttiden för vuxna vildsvin tidigareläggs: 1 februari till 31 mars.

ÄLG

Fasta startdatum på älgjakten: 1 september i norr och 8 oktober i söder. Slutdatum i hela landet 31 januari.
Länsstyrelserna i norr får besluta om två veckors brunstuppehåll. Gävleborg, Värmland och Dalarna får besluta om jaktstart i september om det ökar möjligheten att nå avskjutningsmålen.

FÅGEL

Alfågel, småskrake, björktrast och havstrut försvinner ut jaktabellen.
Ejder blir kvar som jaktbar art.
Jakttiden på kråka, kaja och skata förblir oförändrad.
Ripjakten kortas till att avslutas redan 15 februari.
Snatterand, som enligt tidigare förslag skulle få jagas, är inte med i nya jakttidtabellen.

SKYDDSJAKT

Sångsvan och trana som uppträder i flock om minst fem individer får jagas för att förebygga skada vid fält med oskördad gröda. Trana under tiden 1 augusti till 30 september samt 1 april till 30 maj, sångsvan 1 oktober till 31 mars.
Inga nya jaktbara arter införs.

Boka

Kontakta oss för att boka din jägarexamen!