Jaktformer

Det finns många olika typer av jakter och jaktformer i Sverige. Här nedan listar vi några av de vanligast förekommande jaktformerna och även en del som du kanske inte tidigare har bekantat dig med.

Drevjakt

En av de absolut vanligaste och mest uppskattade jaktformerna är utan tvekan drevjakten. Drevjakt kan se ut på många olika sätt runt om i världen, men i Sverige sker den oftast med jakthundar och drevkarlar, men ibland även med endast drevkarlar som klappar och gör ljud för att driva viltet i en viss riktning. Denna typ av jakt kallas då för klappjakt.

Fågeljakt

Vi har en fantastisk fågelfauna i Sverige med drygt 30 olika jaktbara arter. Fågeljakt är ett brett samlingsnamn för en mängd olika typer av jaktformer så som toppfågeljakt, andjakt, ripjakt, duvjakt, kråkjakt m.m. Troligtvis är fågeljakten den i särklass vanligaste jaktformen och dessutom sker denna jaktform ofta med hund. En inbiten fågeljägare har ett så stort utbud av jaktbart vilt att det i princip går att jaga året runt.

Grytjakt

Grytjakten är en gammal jaktform som innebär att man med hjälp utav hund eller iller jagar i gryt. Vanligast är dock att man använder tax och terrier för denna jaktform. Oftast jagar man predatorer så som räv och grävling, men även grytjakt på hare och mårdhund är vanligt förekommande.

Harjakt

Harjakten är en mycket uppskattad jaktform och är kanske den mest sociala av alla jaktformer. Det är nämligen inga problem att göra upp en eld och sitta och prata med dina jaktkamrater i väntan på att hunden skall få vittring på haren. Harjakten bedrivs i princip alltid med någon typ utav stövare som är svår att mista med sitt markanta är säregna skall.

Lockjakt

Lockjakt är en spännande, om än tålamodsprövande jaktform som går att bedriva på många olika sätt och för många olika viltarter. Vissa skulle nog säga att de flesta arter går att locka så länge man gör det på rätt sätt. De vanligaste lockjakterna är troligtvis på räv, råbock och älgtjur och sker genom att härma läten från framförallt honddjur. Dessa läten kan göras med mun och stämma av den erfarne, eller med hjälpmedel så som lockpipor.

Pyrschjakt

Pyrschjakten, eller smygjakten, är en jaktform som till skillnad från de flesta andra jakter inte får ske med varken hundar eller andra hjälpmedel för att locka till sig djuret. Pyrschjakten ställer stora krav på jägaren då jaktformen innebär att man smyger sig på viltet och därmed måste ta hänsyn till såväl vad man ger ifrån sig för ljud, till hur vinden ligger för stunden. Detta medför också att man kan bedriva en mycket selektiv jakt.

Sträckjakt

Sträckjakt är en jaktform som sker på kobbar och skär, eller åtminstone längs med havs-, eller sjökanten. Sträckjakten är en typ av fågeljakt där man med hjälp utav vettar eller bulvaner på vattenytan lockar till sig sjöfågel. Ofta jagar man  änder och gäss på detta sätt och det är viktigt att skydda sig väl med ett genomtänkt kamouflage. I regel sker inhämtning av fåglar med apporterande hund.

Läs mer!

Toppjakt

Toppjakt eller toppfågeljakt bedrivs främst i de norra delarna av landet och sker under höst och vinter. Som namnet antyder så är detta en typ utav fågeljakt, främst på orre, tjäder och ripa. Både orre och ripa får sin föda av träden och sitter gärna högt upp i träden. Detta innebär att de är lätt att finna med kikare och ett tränat öga, men du måste se till så att fågeln inte ser dig först, de har nämligen mycket bra syn och ser minsta rörelse på flera hundra meter. Då jakten till stor del bedrivs under vinterhalvåret så sker jakten ofta på skidor och med smöcamouflage.

Vakjakt

Vakjakten innebär att du sitter och vakar, ofta i ett jakttorn, tills avskjutningsbart vilt dyker upp. Vakjakt sker främst på natten under månljus, eller i skymning och gryning. Då det är ljusare under sommar och höst, så bedrivs den mesta vakjakten denna tid på året. Dock sker vakjakt på räv i stor utsträckning även under vinterhalvåret.

Åteljakt

Åteljakt är en typ utav vakjakt, med skillnaden att åteljakten överblickar just en åtel, dit viltet lockas med föda. En åtel består ofta av en foderspridare, halmbal eller liknande och är framförallt avsedd för klövvilt och räv. Åteljakten har blivit allt mer vanlig i takt med den ökande vildsvinsstammen, som kräver en högre avskjutningsgrad.