Viltarter

Det finns 63 viltarter i Sverige fördelat på 33 däggdjur och 30 fågelarter. Vilt.se har sammanställt all vilt för att du som besökare ska få en komplett guide över dessa viltarter, dess habitat och i vilka jaktformer man jagar dem.

Svenska däggdjur

Bisam

En invasiv gnagare, med en platt svans, liknar en liten bäver. Kommer ursprungligen från Nordamerika.

Björn

Största rovdjuret i Sverige. Huvudsakligen växtätare, men äter även kött. Overnar under vintern.

Bäver

Vattenlevande gnagare, känd för sina dammbyggnadsfärdigheter och skarpade trädstammar.

Dovhjort

Mindre än älg och kronhjort. Hannar har spetsiga horn. Huvudsakligen växtätare.

Ekorre

Liten, snabb, bor i träd. Känd för sin fluffiga svans och förmåga att hoppa mellan träd.

Fjällräv

En vit, liten räv som lever i fjällen. Hotad art i Sverige.

Fjällemmel

En sällsynt gnagare som lever på fjället, äter huvudsakligen gräs och örter.

Fälthare

Ljusbrun, större än skogshare. Anpassad till öppna landskap

Gråsäl

Ett marint däggdjur, huvudsakligen fiskenätare. Lever i Östersjön och Nordsjön.

Mink

Ursprungligen från Nordamerika, numera förekommande i Sverige. Vattenlevande pälsdjur.

Mufflonfår

Ursprungligen från Sydvästra Asien. Mindre får med spiralvridna horn.

Mullvad

Blind grävare. Skapar tunnlar under marken. Äter maskar och insekter.

Myskoxe

En stor, ullig bovid som ursprungligen kommer från arktiska regioner.

Mård

Ett trädlevande rovdjur, äter huvudsakligen smådjur.

Mårdhund

Invasiv art från Asien. Liknar räv men är rundare.

Rådjur

Minsta hjortdjur i Sverige. Kännetecknas av sin vita fläck på bakdelen.

Rödräv

Största rävarten i Sverige. Har en varierad diet.

Skogshare

Skiftar färg med årstiderna. Vinter: vit, sommar: brun.

Grävling

Långsträckt svartvit kropp. Lever i underjordiska gångsystem.

Hermelin

Små rovdjur, blir helt vit på vintern, förutom svart svanstipp.

Igelkott

Känd för sina skyddande taggar. Äter insekter.

Iller

Slank kropp, nära besläktad med vesslan. Används i många länder för jakt.

Järv

Största vessleartade rovdjur. Bor i fjällen. Känd för sin styrka.

Knubbsäl

Mindre än gråsälen. Pälsen har mörka fläckar.

Kronhjort

Största viltlevande hjortdjur i Sverige. Har stora, grenade horn.

Lodjur

Största vilda katten i Sverige. Har tofsar på öronen och är skygg.

Utter

Vattenlevande rovdjur, simmar med en otrolig smidighet. Hotad i Sverige.

Varg

Rovdjur, lever i flock. Mycket omtalad i Sverige på grund av dess status och inverkan.

Vessla

Minsta rovdjursart i Sverige. Äter huvudsakligen smågnagare.

Vikare

En typ av fladdermus. Den mest utbredda fladdermusarten i Sverige.

Vildkanin

Mindre än tamkaninen. Gräver bo under jorden.

Vildsvin

Har återvänt till Sverige efter att ha varit utrotad. Kan skada skog och åkermark.

Älg

Största hjortdjuret. Känd som ”skogens konung”.

Svenska fågelarter

Alfågel

Sjöfågel med rund kropp. Dyker efter fisk.

Bläsand

Små doppingar. Vintergäst i Sverige.

Bläsgås

Stor vit gås. Ses under flyttningstid.

Dalripa

Fjällfågel. Hanar är vit med svarta tecken.

Duvhök

Medelstor rovfågel. Jagar andra fåglar.

Ejder

Stor sjöfågel. Hanar är svart och vita.

Fasan

Introducerad spillfågel. Färgrik tupp.

Fjällgås

Mindre än bläsgås. Sällsynt i Sverige.

Fjällripa

Lik dalripa men lever högre upp.

Knipa

Dykand. Hanar med grönt huvud.

Korp

Största kråkfågeln. Svart med lila skimmer.

Kricka

Minsta änder. Snabba och röriga.

Morkulla

Nattaktiv skogsfågel. Låter som en spik.

Nötskrika

Orangefärgad skrikande skogsfågel.

Orre

Skogsfågel. Hanar har lek på våren.

Rapphöna

Marklevande spillfågel. Snabb löpare.

Ringduva

Största vilda duva. Blågrå färg.

Småskrake

Dykand. Liknar knipa men större.

Grågås

Vanlig gås. Grå med ljusa vingundersidor, mycket social under flyttning.

Gräsand

Vanligaste anden i Sverige. Hanen har glänsande grönt huvud.

Havsörn

Största rovfågeln i Sverige. Brun med vitt huvud hos äldre individer.

Järpe

Skogslevande fasanfågel. Diskret färgad och ofta svår att se.

Kaja

Svart och grå kråkfågel. Vanlig i städer och byar.

Kanadagås

Introducerad art. Stor svartvit gås, gässen parar sig för livet.

Storskarv

Svart sjöfågel. Använder vingarna för att torka sig efter dykning.

Storskrake

Största dykanden. Hanar svarta med vit sida, honor bruna.

Sädgås

Mindre och ljusare än grågås. Tunnare hals och mer kompakt kropp.

Tjäder

Största skogsfågeln. Hanarna har imponerande lekshow på våren.

Vigg

Mellanstor dykand. Karakteristisk vit ögonbrynsfläck hos hanen.

Vitkindad gås

Liten gås, mycket lik kanadagås men har vit kind.