SKJUTPROV TILL JÄGAREXAMEN

Skjutprov är något som alla blivande jägare måste avlägga för att kunna ta jägarexamen. Skjutprovet heter egentligen praktiskt högviltsprov för kula och praktiskt hagelprov men kallas även uppskjutning och ibland även för kulprov samt hagelprov. Båda skjutproven ingår i uppskjutningen och är ett krav för att få jägarexamensbevis och jaktlicens.

Söker ni efter tillgängliga tider för uppskjutning så kan vi guida er rätt. Vi samarbetar med aktörer över hela Sverige så tveka inte att höra av er om ni vill en aktör i er närhet.

SKJUTPROV KULGEVÄR

Kulprovet eller praktiskt högviltsprov innebär att du skjuter upp inför din provledare på skjutbanan. Det praktiska högviltsprovet sker med kulvapen klass 1 och är uppbyggt som ett älgskytteprov på godkänd älgskyttebana.

Uppskjutningen är uppdelad i två skyttemoment:

  • Stillastående älgtavla
  • Rörlig älgtavla

Provet börjar med att du skjuter ett skott mot stillastående älgtavla och efter några sekunder börjar tavlan röra sig åt ena hållet och innan älgfiguren har nått andra sidan av banan skall ett andra skott avfyras. Denna procedur upprepas sedan åt andra hållet och efter dessa fyra skott har en serie avlagts.

Tre av maximalt 9 serier måste träffa inom figurens träffområde för att bli godkänd. Klarar man inte av detta blir man underkänd och får göra om provet. Maximalt två uppskjutningar om dagen får genomföras.

Skjutstöd med ett ben får användas om så önskas.

SKJUTPROV HAGELGEVÄR

Hagelprovet eller praktiskt hagelskytteprov innebär fyra moment som samtliga skall bli godkända under samma tillfälle för att bli godkänd.

Hagelskytteprovet är uppdelat i följande moment:

  • Säker hantering av hagelgevär
  • Bedöma avstånd
  • Lerduveskytte
  • Markmålsskytte

Säker hantering av hagelgevär

För att provledaren skall kunna avgöra om du kan hantera ditt vapen på ett säkert sätt anges flera moment där du får visa upp hur du skall bete dig med ditt vapen. Vanligtvis kombineras avståndsbedömning och säker hantering av ditt vapen vid så kallat kombinationsprov. Momentet delas upp i speciell hagelgevärshantering samt allmän hagelgevärshantering där den senare är hur du övergripande hanterar vapnet under hela hagelskytteprovet.

Bedömning av avstånd

Vid jakt är avståndsbedömningen av yttersta vikt. Därför testar provledaren din förmåga att avgöra om måltavlan är inom säkert avstånd. Normalt visas sex olika vilt-tavlor där du skall skjuta om du anser tavlan vara inom skotthåll och annars skall du avstå skott. Då detta är ett viktigt moment så får du inte göra fel på någon av försöken. Detta då ingen vill riskera att skadeskjuta ett vilt i en skarp situation.

Fågel, hare, räv och rådjur får samtliga skjutas inom 20 meter samtidigt som skott bör avstås vid 30 meter eller mer.

Lerduveskytte

Lerduveskyttet är det moment som många tycker är svårt, speciellt om man inte har övat tillräckligt. Här underkänns många, så se till att öva mycket innan du kommer till provtillfället.

Totalt fyra av sex lerduvor skall träffas vid så kallade frånskott, det vill säga lerduvor som kastas från din plats och rakt framåt. Du får skjuta två skott på varje duva.

Skytte markmål

Vid skytte mot markmål skall din förmåga att skjuta sidoskott på 20 meters avstånd på rörlig bana. Målet rör sig först åt ena hållet där minst ett skott av två skall träffa och proceduren upprepas sedan när målet går tillbaka åt andra hållet till ursprungsposition.

 

Bli skribent

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT SKRIVA FÖR VILT.SE?