Zoologisk konservator

En zoologisk konservator tar hand om vilt efter själva jakten för att sedan skapa bogmontage, helmontage, horntroféer eller avgjutningar. 

Det kan vara allt ifrån fåglar och rävar till älgar, björnar och till och med fiskar. En konservator gör allt ifrån att ta koka rent en hornuppsättning till att skapa uppstoppade djur.

Konservator vilt

Har du fällt ett vilt i vid jakt som du vill ta hand om så skall du vara noga med följande:

 • Försök att inte skada pälsen. Det är pälsen sm är mest avgörande för ett bra framtida montage. Det mesta utöver pälsen går att rekonstruera, men en päls med hål eller kluvet hår är svårt att återskapa.
 • Ta tillvara på djuret så snart som möjligt så att det inte hinner bli dåligt och låt det inte hänga med skinnet på. Om ni inte kan ta tillvara på skinnet direkt, så går det även bra att frysa in det.
 • För att få ett bra bogmontage skall du försöka undvika att skära över huvud taget i nackskinnet när du flår. Om detta inte är möjligt bör du, öppna skinnet i nacken med raka snitt, inte i halsen.

Konservator fallvilt

Upphittat fallvilt i och vilda djur som dött av naturliga skäl eller av andra anledningar än genom jakt, får lämnas in till en konservator, förutsatt att djuret dött på egen mark, alternativt med godkännande av markägaren. Detta gäller även följande fåglar: ormvråk, fjällvråk, sparvhök, duvhök, kattuggla, hornuggla, jorduggla, sparvuggla och pärluggla.

Vid upphittande av vilt som tillhör Statens Vilt skall dessa överlämnas direkt till polisen i. I vissa fall kan Naturvårdsverket ge tillstånd till att låta privatpersoner montera även djur som tillhör Statens Vilt.

Om du är osäker på vilken art det är du har funnit och/eller om den är tillåten att ta tillvara på kan du naturligtvis även kontakta mig direkt för rådfrågning. Skicka gärna med ett foto på djuret ifråga.

Konservator pris – Vad kostar det?

Kostnaden för en konservators arbete i kan skilja sig mycket beroende på vad det är för typ av montage samt konservatorns yrkeskunskap. Nedan finner ni riktlinjer för vad det kan kosta hos en konservator:

Bogmontage

 • Vildsvin: 7.000 – 8.000 kr
 • Hjort: 6.000 – 8.000 kr
 • Älg: 10.000 – 12.000 kr
 • Rådjur: 3.000-4.000 kr

Helmontage

 • Vildsvin: från 7.000 kr
 • Hjort: från 8.000 kr
 • Räv: från 4.000 kr
 • Rådjur: från 5.000 kr

Horntrofé / betar

 • Vildsvin: 1.000 kr
 • Hjort: 1.200 kr