Åteljakt

Åteljakten eller åtelvak, är som det låter, en typ av vakjakt vid en åtel. Åteljakt innebär att jägaren utfordrar föda för vil av olika slag, så att det jaktbara viltet skall närma sig åteln. Ofta sitter man som jägare i jakttorn eller på behörigt avstånd till åteln så att viltet inte får vittring av dig.

Vilket vapen får jag använda?

Vid åteljakt används i princip samma val av vapen som vid all vakjakt, det vill säga kulvapen av olika kalibrar. Vid åteljakt skjuter du som jägare ofta i samband med att viltet redan har hunnit komma fram till åteln och i lugn och ro ägnar sig åt födan vid åteln. Du kan därför kosta på dig att ta god tid på dig och använd gärna ett gediget skjutstöd.

Populära kulvapen vid åteljakt:

Blaser R8 Ultimate Silence

Blaser R8 Ultimate Silence

Sako 85 Syntet Svart

Sako 85 Syntet Svart

Winchester M70 Classic Hunter

Winchester M70 Classic Hunter

Vilka regler gäller?

Regler vid åteljakt skiljer sig inte från regler vid annan typ av vakjakt. Det har i Sverige och många andra länder förekommit att jägare har använt sig av giftåtlar, det vill säga förgiftad föda, i syfte att decimera eller utrota vissa typer av skadedjur eller toppredatorer så som björn och varg. Detta är absolut inte tillåtet i någon form och kan ge långa fängelsestraff.

Hur går åteljakten till?

Åteljakten innebär en hel del förberedelser då du skall vittra själva åteln. Har du en foderspridare så skall den fyllas med pellets eller annat spannmål och kanske skall du även sätta dit åtelbelysning. En åtel kan även bestå av en hög med hö eller äpplen, beroende på vad du jagar. Själva åteljakten går sedan ut på att du sitter och väntar in det vilt som jagas och låter det komma in ordentligt på åteln så att du kan ta ett jägarmässigt skott.

Åteljakten

Under all åteljakt så är det viktigt att tänka på hur vinden ligger så att du inte har vinden i ryggen och skrämmer bort djuren. Det är kanske det vanligaste misstaget som begås vid åteljakt och det är i princip omöjligt att få vilt på åteln om de har fått vittring av dig. Lika viktigt är det att du döljer dig väl med kamouflage eller i en vakkoja samt att du skall försöka ge ifrån dig så lite ljud som möjligt.

När börjar åteljakten?

Åteljakt kan bedrivas året runt och ofta dygnet runt. Det beror helt på vilket vilt som jagas där t.ex. vildsvin får jagas i princip året runt, så länge det är årskultingar (under ett pr gamla) och inte större galtar eller förande sugga. Åteljakt på räv är också mycket vanligt och sker ofta under vintern och våren i form utav predatorjakt, speciellt då annan jakt inte är lovlig. Då både räv och vildsvin är nattaktiva djur, så sker ofta åteljakt på den mörka delen av dygnet.

Vilka djur jagar man?

Åteljakt på räv och vildsvin är bland de vanligast viltarterna förekommande jaktformerna i Sverige och en stor del av jakten på dessa djur bedrivs ifrån jakttorn i form utav vakjakt eller åteljakt. Det går dock att jaga andra olika typer av vilt vid åteljakt, exempelvis kråka och mink.

Detta behövs när du ska på åteljakt

Vid åteljakt är det bra att ta med sig en mängd olika tillbehör så som kikare och avståndsmätare för att kunna ta bra och säkra skott. Självklart är även skjutstöd bra att ta med om du inte kan stödja mot t.ex. vakkoja eller jakttorn. Det är även bra att ta med sig extra ljuskälla eller ficklampa för att kunna ta ur djuret på plats, eller för eventuellt eftersök. Självklart behöver du även kniv och ev. buköppnare och draglina.