Harjakt

Harjakten är en fridfull och avslappnad jaktform som oftast sker med hundrasen stövare. Stövare är en drivande jakthund som har mycket god spårningsförmåga och ett säreget skall.

I Sverige sker harjakt på skogshare, fälthare och den allt mer ovanliga svenskharen. Harjakten sker med en eller flera jakthundar och skyttar utplacerade i pass.

Tillåtna vapen vid harjakt

Vid harjakt används nästan alltid hagelbössor av kaliber 12-20 med blyhagel i storleken US 5-6. I de fall kulvapen används vid harjakt så är det i regel klass tre-vapen. Då haren är så liten med relativt lite kött, så vill du inte gärna få för stor köttförstöring.

Populära hagelbössor vid harjakt:

Browning B725 Pro Trap

Browning B725 Pro Trap

Beretta A400 Xtreme Plus Syntet

Beretta A400 Xtreme Plus Syntet

Benelli M2 Comfortech

Benelli M2 Comfortech

Vilka regler gäller?

Harjakten sker under samma regler och lagstiftning som all jakt med drivande hundar. Dessa regler bygger på följande principer för harjakt:

  • Jaga inte på för små marker
    • 200 ha för stövare, 100 ha för drever och 50 ha för tax
  • Stressa inte djuret i onödan
    • Ta i beaktan hur ev. snödjup och andra förutsättningar påverkar
  • Ha alltid eftersökshund redo
    • Bör inte vara samma hund som ni annars jagar med då denna kan vara uttröttad efter ett långt drev

Hur jagar man hare?

Harjakt sker nästan alltid med drivande hundar. Oftast är det stövare man jagar med, även om även drever, taxar och andra hundar kan användas. Harjakten börjar med att hunden släpps på nattslaget och letar sig sedan fram med sin känsliga nos till harens daglega. Då haren gör så kallade lyckor, innan den går i daglega så kan den var mycket svår att finna. En lycka innebär att haren går tillbaka i sina egna spår för att sedan ta ett långt skutt åt sidan, vilket gör att spåret ”tar slut” för hunden. I dessa situationer skall hunden söka av området i cirklar, tills den får upp spåret igen. När hunden har vittring så börjar den skälla och när den tar upp ordentligt ökar skallet i frekvens.

Harjakten

Det är inte ovanligt att man sätter sig och gör upp en eld där man sitter och fikar och umgås med de andra jägarna medans man väntar på att hunden skall få upptag. Det går även bra att promenera runt i skogen medans hunden arbetar, vilket gör att harjakten är en mycket social jaktform.

Haren har generellt bra hörsel, men den ser däremot mycket dåligt. Det är även mycket vanligt att haren rör sig i ett cirkelmönster som kan sträcka sig över flera kilometer. Detta innebär i sin tur att haren nästan alltid kommer tillbaka till upptagsplatsen till slut. Med denna kunskapen kan du som jägare anpassa din positionering och ställa dig i pass där haren med stor sannolikhet kommer igen.

Harjakt

När börjar harjakten?

Såväl skogshare, fälthare och svenskhare jagas från och med första september till mitten/slutet av februari, beroende på vart i landet du befinner dig. Då säsongen för harjakt är så pass lång så är det viktigt att inte jaga samma områden för ofta.

Var jagar man hare?

Harjakten bedrivs i hela landet, även om den ser något olika ut beroende på vart man jagar. I Skåne och södra Sverige är det t.ex. vanligt med klappjakt, där man går i en drevkedja över en åker, eller ett fält för att stöta harar som ligger och trycker.

I centrala och norra Sverige så är det dock nästan uteslutande harjakt med drivande hund som gäller. På Gotland och Öland bedrivs äve en hel del jakt på vildkanin som då jagas med hund eller iller i gryt.

Detta behövs när du ska jaga hare

Vid harjakt är det viktigt att ha i åtanke hur du skjuter. Inte bara för att säkerställa att du har säkra skottvinklar, utan även för att ställa dig i en position där du kan skjuta djuret framifrån, eller snett från sidan om möjligt. Då nästan allt kött finns på bakben och rygg, så vill du inte gärna skjuta en hare bakifrån. Du får helt enkelt för mycket köttförstöring. Du bör även överväga att ta med ett par riktigt bra stövlar, eller kängor oavsett om du skall traska på skånska slätten, eller i de sörmländska skogarna.