JAKT – SÅ FUNGERAR JAKTEN I SVERIGE

Jakt är något som människan har bedrivit sedan urminnes tider. Ursprungligen hade jakten till syfte att förse människan med mat och material till kläder, skor, verktyg och smycken. Dagens jägare och jakt skiljer sig inte så mycket från den tidiga jägaren och jakten då vi nu som då genomför jakten genom ett gediget lagarbete och viljan att minimera lidande för viltet, vilket är två av de huvudsakliga delarna vi eftersträvar. På Vilt.se går vi igenom viktiga delar inom jakt, djuren, viltvård och mycket annat, det gör vi i syfte att upplysa, undervisa och hjälpa såväl erfarna, nybörjar- samt blivande jägare med matnyttig information och kunskap.

KLÖVVILTSJAKT I SKÅNE MED VILT.SE

Vi har nu den stora glädjen att kunna förmedla en drevjakt på ett större gods i Skåne den 15 december 2021. Under dagen beräknas det att vi kommer att jaga tre drev med avbrott för lunch. 

Det finns plats för 15 skyttar. Med reservation för att platserna tar slut.

Lovligt vilt:

Vildsvin upp till 60 kg

Galtar

Rådjur (hondjur och kid) 

Räv

Detta ingår:

Jakt

Kaffe på morgonen

Lunch

Betalning

Pris 7000 SEK per person

En straffavgift för hondjur över 60 kg om 8000 sek kommer att debiteras kunden.

Priserna är inklusive moms

Halva avgiften faktureras i samband med anmälan och återbetalas ej vid avbokning.

Resterande belopp faktureras en månad före jakttillfället och återbetalas endast efter intyg om sjukdom av läkare. 

För att undvika sabotage kring jakten lämnas mer information ut efter att man visat seriöst intresse och genom fotobevis kan visa att man har vapenlicens för jaktändamål.

BOKA JAKTEN

VILDSVINSJAKT MED VILT.SE

Vi har nu den stora glädjen att kunna förmedla en unik vildsvinsjakt i majsfälten på ett större gods i Skåne den 1 oktober 2021. Denna jakt bedrivs som drevjakt och är förlagd ett par veckor innan skörden förväntas genomföras vilket brukar innebära god tillgång på vildsvin. Jakten är utmanande och situationerna oftast snabba vilket man bör vara medveten om som jägare. 

Under dagen beräknas det att vi kommer att jaga två drev med avbrott för fika. Det speciella med denna jakt är att den startar mycket tidigt på morgonen. I gryningen när solen går upp ska man stå på sina pass för att förhindra att vildsvinen lämnar området i förtid. När ljuset anlänt släpps hundarna och jakten fortgår ungefär fram till lunch. 

Det finns plats för 12 skyttar.

Lovligt vilt:

Vildsvin upp till 60 kg

Galtar 

Räv

Detta ingår:

Jakt

Fika/lättlunch i fält

Betalning

Pris 5000 SEK per person

En straffavgift för hondjur över 60 kg om 8000 sek kommer att debiteras kunden.

Priserna är inklusive moms

Halva avgiften faktureras i samband med anmälan och återbetalas ej vid avbokning.

Resterande belopp faktureras en månad före jakttillfället och återbetalas endast efter intyg om sjukdom av läkare. 

För att undvika sabotage kring jakten lämnas mer information ut efter att man visat seriöst intresse och genom fotobevis kan visa att man har vapenlicens för jaktändamål.

BOKA JAKTEN

BOKA VÅRBOCKSJAKT MED VILT.SE

Vi har den stora glädjen att kunna förmedla exklusiv vårbocksjakt på ett fantastiskt gods om ca 1000 hektar i Norra Mälardalen med stora viltstammar. Jakten bedrivs som smyg- eller vakjakt och är tillgänglig fram tills 15 juni. 

Den planerade avskjutningen är upp till 8 bockar under våren och vi kan erbjuda två möjliga upplägg. 

Upplägg 1:

Enskilda bockar. Grundpris: 1500:- per dygn (morgon och kväll). Fällavgift: 5000:- per bock oavsett storlek.

Upplägg 2:

Man köper rätten till att fälla samtliga 8 bockar, själv eller i grupp om max 4 personer med obegränsat antal försök till och med 15 juni. Pris: 50 000:-. 

Vid båda ovanstående upplägg finns möjlighet att fälla vildsvin. Priser för det är:

  • Årsgris upp till 60 kg: 1500:-
  • Galt över 60 kg: 5000:-
  • Kött kan köpas för 40:- / kg baserat på slaktvikten.
  • Boende i närområdet går att lösa till självkostnadspris.

Priserna är inklusive moms.

Vilt.se förbehåller sig fri prövningsrätt gällande inkomna förfrågningar.

BOKA JAKTEN

VAD INNEBÄR JAKT –  ÄR DET BRA?

Jakt sker i Sverige på lovligt vilt under jaktsäsong och är reglerat enligt jaktlagstiftning och jaktförordningen. För att få jaga behöver man först avlägga jägarexamen och sedan anskaffa vapen samt vapenlicens. Därefter behöver man betala viltvårdsavgift till naturvårdsverket så att man får ett statligt jaktkort som tillsammans med vapenlicensen alltid skall vara med vid jakt.

Jakt måste utövas för att ett land som Sverige skall fungera. Jakten sker för att bevara balansen i den svenska viltstammen och för att reglera invasiva arter. Det är även viktigt att upprätthålla en balans mellan människa och viltet. Under senare år har t.ex. vildsvinsstammen ökat lavinartat vilket har medfört en stor ökning i trafikolyckor samt förstörda skördar för bönder. På samma sätt är det viktigt att reglera vargstammen som ger sig på tamboskapsdjur och nötkreatur. Det är från samhällets sida därför nödvändigt med jakt för att bönder skall bedriva jordbruk och djurhållning, skogsbolag skall kunna bedriva verksamhet och i förlängningen även avgörande för att vi skall ha mat på bordet, fungerande transporter och ett fungerande näringsliv.

JAKTFÖRMEDLING – VI PÅ VILT HJÄLPER DIG

Vi förmedlar jakt i hela Sverige via våra samarbetspartners. Oavsett vart du vill jaga eller vilken typ av jakt du är ute efter så kan vi guida dig rätt. Vi förmedlar allt ifrån drevjakt, smygjakt och pyrschjakt till godsjakter. Vi har genom åren förmedlat mer än 1000 jakter och vilt.se är i dag Sveriges största jaktförmedlare!

Är du sugen på att komma ut och jaga?

Godsjakt med vilt.se

Vi erbjuder godsjakt i Sverige och i flertalet andra länder i Europa. Godsjakten kännetecknas av jakt på större jordbruksfastigheter, ibland med anor ända tillbaka till medeltiden. I Sverige erbjuder vi godsjakt på ett flertal gods med övernattning och middag på herrgård/säteri/slott. På våra godsjakter i Tyskland kan ni även jaga bewegungsjakt och i Spanien monteriajakt. Kontakta oss vid intresse för att få mer information och priser.

JAKTFORMER – SÅ HÄR JAGAR VI

I Sverige har vi en stark jakttradition som har utvecklats under flera hundra år. Sättet vi jagar på skiljer sig väsentligt beroende på vilket vilt som skall jagas och under vilka omständigheter. Även valet av vapen, ammunition och andra hjälpmedel varierar beroende på vilken jakt som skall bedrivas. Lär er mer om hur vi jagar här.

TILL ALLA JAKTFORMER

Hjälp oss växa!

Vill bli skribent för vilt.se?